17 november najaarsrommelmarkt

Op zondag 17 november a.s. is er van 9.30 uur tot 12.30 uur weer een rommelmarkt in ons dorpshuis. Voor het luttele bedrag van drie euro kunt u daar een tafeltje huren voor de verkoop van uw spulletjes. Zoals vanouds kunt u zich daarvoor aanmelden bij Cees Knops, tel. 06-41054275. Geeft u zich tijdig op want VOL is VOL !

We ontvangen u op 17 november graag in het dorpshuis als standhouder of bezoeker. Tot dan!


Klaverjassen voor Hobreeërs

Organiseert:

Klaverjassen voor Hobreeërs!

Een avond helemaal voor (oud) Hobreeërs.

Aanvang: 19:30 uur

  • zaterdag 12 oktober
  • zaterdag 9 november
  • zaterdag 14 december
  • zaterdag 18 januari
  • zaterdag 22 februari
  • zaterdag 14 maart

Aanleg glasvezel in Hobrede gestart

De glasvezelkabel wordt vanaf maandag 9 september  aangelegd in Hobrede. NKM verzorgt dit en heeft 6 september een e-mail verstuurd met als bijlage een informatiebulletin en een kaart waarop afzettingen aangegeven staan. Voor degene die dit niet ontvangen hebben publiceren wij dit nu op onze website.


23 en 24 augustus Floralia

Floralia Hobrede vierde dit jaar haar feestelijke Floralia weekend op vrijdagavond 23 en zaterdag 24 augustus!

In het programma stonden weer het traditionele steenwerpen en katknuppelen. Na het succes van vorig jaar verzorgende  de ‘Vrienden van Hobrede LIVE‘ wederom de muziek tijdens onze feestavond!

Kijk hier voor een foto-impressie.

 

 


Terugblik Burendag 2019

Zaterdag 22 juni was weer Burendag in Hobrede. Dit jaar was het in de speeltuin. Zo’n 90 personen hebben burendag bijgewoond.

Er was weer veel lekkers, iedereen had zijn best om een heerlijk gerecht mee te nemen. Ook waren er weer veel nieuwe buren bij.

De Vrienden van Hobrede LIVE! hebben weer hun best gedaan, door zo’n 30 nummers te spelen. Uiteraard waren er weer de meezingers. Daarbij werd ook de ‘Ode aan Hobrede‘ gespeeld.

Hieronder staan foto’s van deze gezellige avond.

(meer…)


Dorpshuis “De Zwaan” vierde 11 mei 2019 haar verjaardag

Op zaterdag 11 mei 2019 vierde “De Zwaan” haar achtentwintigste verjaardag. Er waren zo’n 70 personen naar het verjaardagsfeest gekomen. Er was een goed verzorgd buffet, waaronder diverse soorten warm en koude gerechten. Een ruim assortiment.

Hieronder een foto impressie.

(meer…)


Koningsdag 2019

Ter gelegenheid van Koningsdag 2019 hebben we op zaterdag 27 april een bezoek gebracht aan Korenmolen de Nachtegaal (www.nachtegaalbeemster.nl). De Nachtegaal is  een achtkante grondzeiler, ook wel achtkantige bovenkruier genoemd. De molen is ingericht als korenmolen. In 2019 bestaat De Nachtegaal 350 jaar.

Kijk hieronder voor een foto-impressie van dit bezoek.

(meer…)


Terugblik 1e InBOERgeringscursus

Op 26 maart was de eerste InBOERgeringscursus in Hobrede. Deze werd gehouden op boerderij Wennekers en stond, naast deze boerderij en alle bedrijvigheid die hier plaats vindt, in het teken van het voorjaar.

Voordat de avond begon werd de sfeer gezet door gelegenheidsboerenmuziekanten Bert Roeleveld en Klaas Reinders, die een paar boerenliedjes uitvoerden.

Aanleiding

Hans Visser opende namens de Dorpsraad Hobrede deze avond: ‘Twee jaar geleden ben ik hier komen wonen, nadat ik mijn hele leven in de stad gewoond heb. Ik keek mijn ogen uit naar alle bedrijvigheid, machines maar ook naar de koeien, schapen, vogels en wat er allemaal rondloopt. Dat maakte mij nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurde. Zo ontstond het idee om een InBOERgeringscursus te gaan houden, vanavond is het zover’. Zo’n 25 Hobreeërs hebben de avond bijgewoond.

Bioboeren

Frank Wennekers vertelde als eerste dat hij fris gedoucht was. ‘Dat was wel nodig ook, want er moest een kalfje geboren worden en dat ging niet zoals het hoorde. Het kalfje had wel een hartslag maar ademde niet. Daar was direct actie voor nodig’. Dat was een onverwacht maar wel typerend iets voor het boerenleven.

Daarna vertelde Frank aan de hand van sheets en filmpjes over zijn biologisch boerende bedrijf, het verschil tussen intensieve en extensieve veeteelt, zijn koeien en schapen, de stallen, voer en mest  en mestverwerking. Tussendoor ging hij gretig in op vragen uit de zaal.

Frank ging ook in, op de weidevogels, zijn hectare land die hij voor de weidevogels onder water zet (Plas-dras noemt hij dit), vossen en ganzen. In onze omgeving worden nu veel ‘natuurlijke oevers’ aangelegd. Ook dit lichtte Frank toe.

Frank sloot zijn verhaal af met een toelichting op de activiteiten die in het voorjaar plaatsvinden, zoals het uitrijden van ‘droge mest’. Met filmpjes werd getoond welke machines daarbij gebruikt werden en wat hij in dit jaargetijde doet om zijn vee de rest van het jaar van gezond gras te kunnen voorzien.

De stallen in

Na een pauze werd het tijd om in de stallen te gaan kijken. Met het pasgeboren kalfje ging het redelijk goed. Er was ook veel aandacht voor stier Kees.

In de schapenstal  was het podium meer voor Els Wennekers. Met zo’n 80 lammetjes was het een gezellig geblaat. Vooral toen Els een zuigfles met melk pakte ;-).

Al met al een leuke en geslaagde avond. Of alle informatie blijft hangen moeten we even afwachten.

Volgende keer

In juni wordt de tweede avond van de InBOERgeringscursus gehouden. Dan gaan we een andere boerderij bezoeken. Tegen die tijd komt er weer een aankondiging in de brievenbus en op deze website.