Terugblik 30 jaar dorpshuis

Door corona is het niet mogelijk om het 30-jarig bestaan van het dorpshuis te vieren. Maar onder de gegeven omstandigheden werd er toch aandacht besteed. Op 10 mei is via de buurtapp een filmpje verstuurd. Het eindigde met het verzoek om op 11 mei de Hobreeër vlag uit te steken. Daar werd goed gevolg aan gegeven. Vervolgens werden Jack Steenman, Klaas Beets en Hans Visser geïnterviewd voor het Noord Hollands Dagblad. ’s avonds hield het bestuur van het dorpshuis de maandelijkse vergadering. Met een mooie taart!

(meer…)


21 mei filmopnamen in het dorpshuis

Op 21 mei worden filmopnamen gemaakt voor een nieuwe 10-delige tv-serie van NL Film.
De opnames vinden plaats op vrijdag 21 mei en hiervoor zoeken wij nog een aantal figuranten.
Wij zouden het ontzettend leuk vinden wanneer er dorpsbewoners uit Hobrede mee willen doen en zijn daarom opzoek naar mensen van 60+ en een aantal jongeren tussen de 18 & 25 jaar.
Lijkt het je leuk om een keer een kijkje te nemen op een filmset en wil je graag figureren in het buurt/dorpshuis.
Stuur dan een mailtje met je naam, leeftijd, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats naar charelle.schippers@nlfilm.tv.  Uiteraard is er een kleine vergoeding beschikbaar.

Een van de opname wordt buiten gemaakt; dat kan verkeersoverlast geven. Hier staat informatie voor bewoners in de omgeving van het dorpshuis

 


Speeltuinrenovatie op komst

In 2017 is door inwoners van Hobrede voor het eerst aan de dorpsraad gevraagd om in samenwerking met de gemeente de speeltuin te gaan moderniseren en renoveren. Daar hebben we gehoor aan gegeven. Voor echte ontwikkelingen hebben we een gemeentebreed speeltuinbeleid af moeten wachten. Met het vaststellen van het speeltuinbeleid is behalve een richtlijn voor de inrichting van speelterreinen ook geld beschikbaar gekomen.

Momenteel zijn op uitnodiging van de dorpsraad een aantal inwoners met medewerkers van de gemeente in gesprek over een nieuwe inrichting van de speeltuin.

(meer…)


vanaf 3 mei onderhoud aan de Oostdijk

Van 3 mei tot en met 18 mei zijn er asfalteringswerkzaamheden aan de Oostdijk, van de Hobredelaan tot de Kwadijkerweg. Deze is dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid, onder andere door Hobrede. Daarom staan er in Hobrede gele omleidingsborden. Dit kan dus een toename van verkeer tot gevolg hebben. Kijk hier voor meer informatie.


Bijen- en vlinderperken in Hobrede

Inmiddels zijn in bermen en tuinen bijen- en vlinderperken aangelegd. Deze zijn te herkennen aan het bordje met de blauwe bloem met een wit kruis.

Deze perken zijn aangelegd in overleg met zowel de gemeente als het HHNK, die allebei ons initiatief ondersteunen en (net als wij) benieuwd zijn naar de resultaten.

Je kunt ook nog meedoen, er is nog zaad beschikbaar. Meld je dan via het contactformulier ONDER de foto’s.

Hieronder een paar foto’s van de perkjes.

 

 

(meer…)


Vlinder- en bijenperken in Hobrede

De bij- en vlinderpopulaties in de wereld dreigen uit te sterven. Maar liefst 40 procent van beide diersoorten is in gevaar. 

De gevolgen voor de mens zijn groot; ruim driekwart van onze landbouwproducten is afhankelijk van deze dieren. Dan gaat het over onze voeding, zoals fruit, groente, koffie, cacao, noten en plantaardige olie. Die producten dreigen op termijn schaars te worden.

Maar ook voor onze tuinen zijn bijen en vlinders noodzakelijk. Doordat de vlinders en bijen van de ene prachtige bloem naar de andere vliegen, bestuiven ze de bloemen zodat er weer stralende nieuwe bloemen ontstaan.

Voedselbanken voor vlinders en bijen

Een aantal Hobreeërs vindt het belangrijk om de bij- en vlinderpopulaties te helpen. Ze gaan een aantal locaties herinrichten om vlinders en bijen een voor hun en ons betere, rijkere en gezondere leefomgeving te creëren.

(meer…)


Schoon Hobrede

Eind maart / begin april hebben diverse bewoners van Hobrede zwerfafval opgeruimd in Hobrede en de omgeving. De gemeente heeft hiervoor grijpers, vuilniszakken en vuilniszakhouders ter beschikking gesteld.

 

Foto links: de ‘opbrengst’ van de Hobredelaan en op de foto rechts de ‘opbrengst’ van de Hobrederdijk.

(meer…)