Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn

UPDATE: Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. Hier lees je meer!

Ben je gecertificeerd voor AED-gebruik? Meld je nu aan als hulpverlener bij Hartslagnu.nl .

Covid-19 richtlijn (meer…)


Dijken volgens Hobrede

„Wien ’t water deert, / Die ’t water keert…”

Om uit te maken, wie de dijk moest onderhouden, werd meestal deze regel gevolgd: ieder die land bezat, dat bij dijkbreuk onder water zou kunnen raken, moest de dijken helpen herstellen en onderhouden.
Zo kregen bijvoorbeeld in Waterland de beide steden Purmerend en Monnickendam en de zes dorpen Purmerland, Ilpendam, Landsmeer, Broek, Ransdorp en Zuiderwoude ieder een dijkpark aangewezen, dat door de landeigenaren uit die plaatsen moest worden onderhouden… maar niet aldus in Katwoude.
In Katwoude volgde men – evenals in de Zeevang – een andere methode om de onderhoudsplichtigen aan te wijzen. Daar moest een landeigenaar alléén het stuk dijk onderhouden, dat aan zijn land grensde. Dus alleen de „weren” langs de dijk waren dijkplichtig. Op het land, dat verder van de dijk lag, rustte geen dijkplicht.

(meer…)


1686: De Hobree vertrekt naar Batavia

Onze dorpsgenote Inga Tessel struint graag in de geschiedenis van Hobrede. Onlangs kwam ze er achter dat er een schip naar ons dorp vernoemd is, de Hobree.

De Hobree was een Fluitschip of Fluit (Fluytschip, Fluyt). Dit is een Hollands lang scheepstype met drie masten, een platte bodem, een brede buik, een smal dek en een ronde achtersteven dat werd gebouwd in de 17e en 18e eeuw.

De Hobree is gebouwd in 1685 voor de Kamer van Enkhuizen op de VOC-werf in Enkhuizen en was zo’n 40 meter lang en 9,5 meter breed. Het is in gebruik geweest bij de VOC vanaf 1686. Op 17 september 1700 is in Batavia besloten de romp van het oude afgevaren schip te verkopen. Dat is op 29 oktober 1700 gebeurd.

(meer…)


Veel inwoners van Hobrede hebben een reanimatie/AED- certificaat. Na een jaar verloopt het certificaat. De Nederlandse Reanimatie Raad geeft aan dat bij zowel hulpverleners als instructeurs de certificaten die in 2020 zouden verlopen met een jaar zijn verlengd!

De reanimatie richtlijn is door Covod-19 aangepast. Hieronder staat de aangepaste richtlijn. Klik op de afbeelding om naar de website te gaan (meer…)


Kerstman zwaait in Hobrede 2020 uit

In Hobrede is elk jaar in het Dorpshuis een nieuwjaarsreceptie. In 2021 kan deze door Corona niet doorgaan. Daarom is een alternatief bedacht door aan de hand van een jaaroverzicht van Hobrede 2020 een fors aantal Hobreeërs te vragen om op een filmpje een nieuwjaarswens uit te spreken. Het gaat over klein geluk en groot geluk, klein verdriet en helaas ook groot verdriet. Met familieleden meegeteld die ook op het filmpje staan, heeft ongeveer een kwart van het dorp hieraan meegewerkt.

Om het filmpje onder de aandacht te brengen hebben is toen bedacht om een oliebollen rond te delen, met daarop een briefje dat op de website hobree.nl een leuk filmpje staat.

(meer…)


Jaaroverzicht Hobrede 2020 en nieuwjaarswensen

Vorig jaar was er nog een nieuwjaarsreceptie. Op een nieuwjaarsreceptie neem je afscheid van het oude jaar en proost je op het nieuwe jaar. Dit jaar is er door corona geen nieuwjaarsreceptie. Daarom blikken een fors aantal Hobreeërs in een filmpje terug op 2020 en spreken ze een nieuwjaarswens uit voor 2021.

Kijk hier voor het filmpje. Het duurt zo’n 25 minuten

Gelukkig Nieuwjaar!


Sinterklaas bezoekt Hobrede

Op 29 november 2020 heeft Sinterklaas met drie Pieten een bezoek gebracht aan Hobrede.

Van het bezoek is een 24 minuten lange samenvatting gemaakt, met veel lachende kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en buren. Het is een combinatie van foto’s en filmpjes.

Klik hier om deze te zien.

Hieronder een paar foto’s van het bezoek van Sinterklaas. (meer…)


Jaarvergadering Dorpsraad 2020 gaat vanwege corona niet door

Elk jaar houdt de Dorpsraad van Hobrede een jaarvergadering. Het doel van de jaarvergadering is tweeledig: enerzijds meldt de Dorpsraad wat zij afgelopen jaar gedaan hebben, anderzijds wordt opgehaald wat leeft onder de dorpsbewoners en waar de Dorpsraad iets in kan betekenen.

Door de sluiting van de horeca kunnen we nu geen jaarvergadering houden. Daarom via deze website een terug- en vooruitblik.

(meer…)


In januari 2021 geen toneelvoorstelling van “Nieuw-Leven”

Via een huis-aan-huis-bericht heeft toneelgroep “Nieuw-Leven” helaas moeten laten weten dat zij vanwege corona in januari 2021 geen voorstelling zullen geven. Repeteren op 1,5 meter afstand en een voorstelling voor maximaal 30 personen zijn voor hun geen optie.

Vanzelfsprekend komen zij nu ook niet langs voor het donateursgeld.

Zodra de mogelijkheid zich voordoet pakken zij de draad weer op!


Burendag 2020 vier je voor je deur!

Op 26 september was het weer burendag. De afgelopen jaren heeft de Hobreëer band “de Vrienden van Hobrede LIVE” op burendag gespeeld. Dat deden ze dit jaar ook weer. Niet op één locatie maar op 6 plekken in Hobrede.

Kijk hier voor de foto’s.