Altijd al boer willen worden?

Er wonen veel stedelingen in Hobrede. De agrariërs in ons dorp krijgen vaak vragen over dieren, waar de machines voor nodig zijn, hoe het op de boerderij gaat, et cetera.

De Dorpsraad van Hobrede heeft daarom het initiatief genomen om een “InBOERgeringscursus” op te zetten. Hierin worden veel gestelde vragen beantwoord en kun je al je vragen stellen. De eerste cursus is op dinsdag 26 maart 2019, aanvang 20:00 uur. Locatie: Boerderij Wennekers.

Naast dat er een toelichting gegeven wordt gaan we ook machines bekijken, de stal in en waar mogelijk zelf de handen uit de mouwen steken.

De InBOERgeringscursus is dus luisteren, kijken, voelen en ruiken! (meer…)


Franse Conversatie lessen

Na wat schuiven met data gaan wij op maandag 11 maart 20:30 uur weer van start met de Franse les onder leiding van mevrouw Anne Marie Bakker.

Het zijn 6 lessen op maandagavond. Conversatie Frans (dus hoe betaal ik en waar kan mijn caravan staan). De kosten zijn €€ 40.00 totaal en voor koffie/thee € € 1.40 per kop. Aanvang 20.30 uur. Bij deze lessen zijn ook mensen van buiten Hobrede van harte welkom!

Geef je nog even op via het aanmeldformulier, het is altijd reuze gezellig. De laatste avond hebben we een gezellig afscheid met muziek.


Het Hoedenmuseum

Op donderdag 28 maart hebben we een lezing over het Hoedjesmuseum uit Andijk.

Mevrouw Wil Gorter vertelt ons over zowel dames- als herenhoeden en de geschiedenis ervan (dus heren, kom gerust ook).

Ze neemt natuurlijk hoeden uit haar museum mee om te bekijken.

Kom en geef je  via het aanmeldformulier op bij Joke of Paula.

Kosten € € 5.00 inclusief 2 maal koffie /thee.  Aanvang 20.00 uur. Op deze avond zijn mensen van buiten Hobrede van harte welkom.


Klaverjassen en Keezen voor Hobreeërs

Een avond voor (oud) Hobreeërs.  Zaterdag 30 maart, we beginnen om 19:30 uur.

Voor het Keezen is opgeven gewenst, Keezen gaat alleen door bij voldoende animo.

Opgeven bij familie Steenman, Hobrede 8.


Levenstestament, schenken en erfrecht.

Op woensdag 17 april 2019 hebben we Mevrouw L. Verhagen (Notaris te Volendam) bereid gevonden een presentatie te geven over het Levenstestament, schenken (op papier) en erfrecht.

Aanvang 19.30 uur.  Koffie en thee krijgt u van ons dus geen kosten maar wel snel even opgeven zodat we alles kunnen regelen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Op deze avond zijn mensen van buiten Hobrede ook van harte welkom!


Bewaar je oude spulletjes! Er komt een GARAGE SALE

Op 26 mei 2019 is weer een garage sale, waar je vast wel veel oude spullen kunt verkopen.

Gooi ze niet weg, ze zijn geld waard!

In maart werken we ons plan uit, daarna start de inschrijving om hieraan mee te kunnen doen.


Burendag 2019: 22 juni 2019

Zet het alvast in je agenda: 22 juni hebben we in Hobrede weer burendag.

Lekker eten en weer leuke muziek van de ‘Vrienden van Hobrede LIVE’.

Eind maart vertellen we meer.


Jaarvergadering Floralia 2018

Op 1 november was de jaarvergadering Floralia.

Daar zijn de datums voor de volgende Floralia vastgesteld op 23 en 24 augustus 2019.

Ook is er een verslag vastgesteld van de Floralia 2018.

 


Ophaaldatums oud papier 2019

Iedere derde zaterdag van de maand wordt er vanaf 8:30 uur door  vrijwilligers oudpapier opgehaald in Hobrede. Dit levert jaarlijks een leuk bedrag op dat ten goede komt aan de verenigingen in ons dorp.

Het loont de moeite om al het oudpapier en karton in te zamelen. Iedere kilo levert ons geld op. Gooien we deze kilo’s echter in de grijze container dan verhoogt dit de gemeentelijke afvalstoffenheffing.

Kijk hieronder voor het ophaalschema 2019.

(meer…)


Update glasvezelaanleg in Hobrede

In december zijn informatieavonden gehouden over de aanleg van glasvezel in Hobrede. Daarbij is door de aannemer (NKM) toegelicht dat het glasvezelnetwerk door private grond (tuinen, opritten e.d.) aangelegd zou moeten worden. Gevraagd is om medewerking hiervoor. Hoewel een groot deel van de aanwezige bewoners aangaf hier geen moeite mee te hebben, zijn toch ook kritische vragen gesteld en in aantal gevallen is ook aangegeven dat men hier bezwaar tegen heeft.

Daarom zijn we als Dorpsraad in gesprek gegaan met gemeente en de aannemer om te kijken naar alternatieve oplossingen. Zowel gemeente als de aannemer hebben toegezegd aan een onderzoek hiernaar te willen meewerken.

Hieronder een toelichting van de aannemer (NKM) naar de status van het onderzoek.

(meer…)