Aanpassing bos aan Hobrederdijk

Aan de Hobrederdijk (het fietspad naar Kwadijk) ligt op een perceel grond een klein bos. Sinds vorig jaar is dit eigendom van Frank en Els Wennekers. Momenteel vinden daar werkzaamheden plaats.

Het bos wordt momenteel aangepast omdat het in de afgelopen jaren verwilderd en overwoekerd is. Het bos wordt meer weidevogelvriendelijk ingericht. Zo wordt er een oeverzwaluwwand aangelegd, komt er een waterpartij en er wordt een ijsvogelwand gecreëerd. Het terrein wordt niet openbaar toegankelijk om de rust te bewaren. Wel zal er met behulp van een vrijwilligersgroep een aantal malen per jaar onderhoud uitgevoerd worden. Mochten mensen belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij de vrijwilligersgroep dan is dit mogelijk. Voor vragen kun je Frank bellen op telefoonnummer 06-40388890.


Klaverjassen voor Hobreeërs

Organiseert:

Klaverjassen voor Hobreeërs!

Een avond helemaal voor (oud) Hobreeërs.

Aanvang: 19:30 uur

  • zaterdag 18 januari
  • zaterdag 22 februari
  • zaterdag 14 maart

AED-beginners en herhalingscursussen

Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart met reanimatie. Daarom wordt ook dit jaar wordt door de Stichting AED Zeevang weer een AED-beginnerscursus en AED-herhalingscursussen georganiseerd.

Wil je een levensreddende rol kunnen spelen in andermans leven, wellicht bij een van je naaste familieleden, meld je dan aan voor de AED-beginners- of herhalingscursus.

Hieronder staan de datums waarop de cursussen gegeven worden.

(meer…)


Wil jij fitter worden?

Hoi,

lk ben Lisette en het lijkt mij leuk om een uurtje sportles te geven in dorpshuis de Zwaan.  We starten eerst een pilot of er genoeg animo is. Als er acht mensen of meer zijn gaan we ermee door.

Alles wat je moet weten:

(meer…)


Inbraak in Hobrede

Op 16 november is ingebroken op nummer 3. De bewoners waren op het moment van de inbraak niet thuis. Door inbrekers is een klein raam geforceerd waardoor ze naar binnen konden. Ze hebben een aantal artikelen meegenomen. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan, maar de dieven zijn nog niet gepakt.

Dit bericht is bedoeld om alertheid te bevorderen. In Hobrede gebeurt in de regel niet veel. Maar daarmee is het niet uitgesloten dat gelegenheidsdieven hun slag kunnen slaan.

Daarom: Ramen dicht, lichtje aan, deur op slot. Kijk op Woninginbraak, maak het ze niet te makkelijk.


5 mei 2020: BevrijdingsViering Hobrede

Op 5 mei is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd. In de hele gemeente Edam-Volendam wordt dit uitbundig gevierd. Dat gaan we ook in Hobrede doen. We combineren op deze BevrijdingsViering Burendag met Bevrijdingsdag. We zorgen met elkaar en voor elkaar dat er een mooi avonddiner is.

‘S avonds is er een voor Hobrede unieke theater uitvoering door samenwerking van Dorpshuis, Dorpsraad, Toneelgroep ‘Nieuw Leven’ en ‘De Vrienden van Hobrede LIVE’, videobewerkers, Historische vereniging etc. We sluiten af met livemuziek.

5 mei vanaf 18:00 uur in Hobrede. Dit wil je niet missen. Zet het alvast in je agenda.

In de gemeente vinden het hele jaar activiteiten plaats in het kader van ’75 jaar bevrijding’ Kijk hier  voor de evenementen.

Geef vrijheid door!


Gezien hoe de mais geoogst wordt?

Op 28 oktober werd de mais in het veld tegenover nummer 16 geoogst en de stelen worden versnipperd met een gigantisch hakselaar.

In het kader van de inBOERgeringscursus heeft Peter de Wit een toelichting gegeven op de mais, het oogsten en verhakselen van de kolven en stelen en het transport. Omdat dit allemaal overdag plaats vond was het voor veel Hobreeërs niet mogelijk erbij te zijn. Daarom staat hier een terugblik.

 


23 en 24 augustus Floralia

Floralia Hobrede vierde dit jaar haar feestelijke Floralia weekend op vrijdagavond 23 en zaterdag 24 augustus!

In het programma stonden weer het traditionele steenwerpen en katknuppelen. Na het succes van vorig jaar verzorgende  de ‘Vrienden van Hobrede LIVE‘ wederom de muziek tijdens onze feestavond!

Kijk hier voor een foto-impressie.

 

 


9 december 2019 workshop kerst- of winterkrans maken

Voor de liefhebbers hebben we maandag 9 december 2019 toch weer een Winter-/ Kerstworkshop georganiseerd en wel door mevrouw Jacqueline Wisman.

We gaan een krans maken die je op kan hangen. Je kunt kiezen of je een kerst- of winterstuk maakt.

Aanvang 19.30 uur. Kosten € 17.50 per persoon. De koffie of thee krijg je van ons.

Graag snel opgeven i.v.m. inkoop van kransen.