Update glasvezelaanleg in Hobrede


In december zijn informatieavonden gehouden over de aanleg van glasvezel in Hobrede. Daarbij is door de aannemer (NKM) toegelicht dat het glasvezelnetwerk door private grond (tuinen, opritten e.d.) aangelegd zou moeten worden. Gevraagd is om medewerking hiervoor. Hoewel een groot deel van de aanwezige bewoners aangaf hier geen moeite mee te hebben, zijn toch ook kritische vragen gesteld en in aantal gevallen is ook aangegeven dat men hier bezwaar tegen heeft.

Daarom zijn we als Dorpsraad in gesprek gegaan met gemeente en de aannemer om te kijken naar alternatieve oplossingen. Zowel gemeente als de aannemer hebben toegezegd aan een onderzoek hiernaar te willen meewerken.

Hieronder een toelichting van de aannemer (NKM) naar de status van het onderzoek.

<bericht NKM>

In week 7 gaat NKM starten met het maken van proefgaten op verscheidene locaties in Hobrede. Doel hiervan is om te bepalen waar de glasvezelkabels kunnen liggen.
Dit betreft proefgaten in openbare grond. Op basis hiervan kan NKM een aangepaste vergunningstekening maken voor de gemeente.

Hierbij gaat NKM ook onderzoeken of er wellicht met minimale opbrekingen van het asfalt, voorkomen kan worden dat er door privégronden gegraven wordt.
Reden hiervan is dat er ondanks de positieve informatieavonden, toch enige weerstand is ontstaan onder de bewoners van Hobrede.
Ook heeft de gemeente inmiddels aangegeven dat zij wellicht kunnen leven met een aantal opbrekingen in het asfalt.

Dit ligt niet volledig in de lijn der tijd welke afgegeven is tijdens de 2 informatieavonden van afgelopen december, maar project Zeevang is een project met meerdere uitdagingen die ook allemaal aandacht en tijd vereisen.

Mochten er nog vragen zijn, mag er ook met NKM zelf contact opgenomen worden door een mail te sturen naar e-fiber@nkm.nl of te bellen naar 088 – 1818228.

<Einde bericht NKM>

Dit betekent dus dat de komende periode duidelijk wordt of en in welke mate voorkomen kan worden dat door private gronden gegraven moet worden.
Uiteraard houden we vinger aan de pols en informeren jullie via deze website over verdere ontwikkelingen.