Maandag 14 oktober 2019 jaarvergadering Floralia


Beste leden van Floralia,

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen voor de jaarvergadering op:

Maandag 14 oktober 2019

 20:00 uur in dorpshuis “De Zwaan”

Kijk hieronder voor de agenda.

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 2018
  4. Jaarverslag Floralia 2019
  5. Programma Floralia 2020
  6. Verslag penningmeester
  7. Verslag kascommissie
  8. Verkiezing kascommissie
  9. Rondvraag

 

In de pauze is er de traditionele verloting.

 

Met vriendelijke groeten en tot 14 oktober.

 

Namens het Floraliabestuur,

Debora Wulfrank, Kiara van Berge, Kelly Lakeman, Martijn Balster,

Gerrit Aberkrom, Astrid Steenman en Irma Steenman,