Laat je zien in het donker!

Op de Oud-Raeffeldamweg worden vaak honden uitgelaten. De bewoners van deze weg worden met hun auto vaak geconfronteerd met niet-verlichte hondenuitlaters die ook nog donkere kleding aan hebben.

Namens hun maar ook voor je eigen veiligheid: zorg dat bijtijds gezien wordt!

Er zijn ook hondenuitlaters met reflecterende jassen, honden met knipperlichtjes om en met LED-hondenbanden etc. Dank dat jullie dit doen. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Dat mag ook wel eens gezegd worden!


Jaarvergadering Floralia 2018

Op 1 november was de jaarvergadering Floralia. Daar zijn de datums voor de volgende Floralia vastgesteld op 23 en 24 augustus 2019.

Ook is er een verslag vastgesteld van de Floralia 2018.

 


Antennemast in Hobrede?

In november is in de huis-aan-huis kranten en op de website van de gemeente een mededeling verschenen waarin een antennemast op het perceel aan de Oud-Raeffeldamweg 4 in Hobrede wordt aangekondigd.

De gemeente geeft aan bij een formele vergunningsaanvraag hieraan medewerking te verlenen.

Hier hebben wij op gereageerd.

Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat de aanvraag voor een zendmast is ingetrokken.


Voortgang Actieprogramma Integrale Veiligheid

In juni is door een aantal Hobreeërs meegewerkt aan het Actieprogramma Integrale Veiligheid. Dit is een initiatief van de gemeente Edam-Volendam om met inwoners van de gemeente samen te werken aan een Actieprogramma Integrale Veiligheid. De gemeente wil graag weten wat er speelt in onze buurten, wijken en dorpen. Ook willen ze de wensen van de inwoners weten over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Bijvoorbeeld over parkeergelegenheid, groenvoorziening en verkeersveiligheid. Daarom is in mei 2018 het Actieprogramma Integrale Veiligheid gestart. Een actieprogramma voor én door inwoners en ondernemers uit Edam-Volendam. Op de website van de gemeente is hierover een weblog gestart. Update: Inmiddels heeft de gemeente twee documenten uitgegeven:

Nog een update (23-10-2018)
De afgelopen maanden hebben wij gezamenlijk hard gewerkt aan ons Actieprogramma Integrale Veiligheid.
Om alle input vanuit de gehele gemeente bij elkaar te brengen tot één Actieprogramma Integrale Veiligheid willen wij u van harte uitnodigen voor het ‘Gezamenlijk Gebiedsdialoog’. Doel van deze avond is om de beweging die wij gezamenlijk in de verschillende gebieden in gang hebben gezet te versterken.
Lees verder


Glasvezel bijna in Hobrede

In de afgelopen weken is glasvezel aangelegd tussen Kwadijk en Hobrede. Even voorbij het dorpshuis steken een paar stevige glasvezel leidingen boven de grond uit.

En het beeld van gedeeltelijk aangelegde leidingen is op verschillende plaatsen in de Zeevang te zien. Reden hiervoor is dat voor de volledige aanleg verschillende partijen, denk aan ProRail, waterschap, gemeente, hun formele toestemming moeten geven. Soms gaat dat snel, maar soms kost het ook veel tijd. Daarom heeft de aannemer er voor gekozen op die plaatsen waar dat al kan, de leidingen voor de glasvezel alvast aan te leggen. De rest volgt daarna waarmee het netwerk steeds completer wordt. Op een aantal plaatsen, bv Oosthuizen, liggen de leidingen al tot aan de woning en daar worden ze binnenkort ook in de woning aangebracht.

De actuele planning voor de aanleg van glasvezel staat op Zeevangnet. De planning is nu (begin oktober 2018) dat Hobrede in januari 2019 is aangesloten op het glasvezelnetwerk. Verwachting is dat in de loop van oktober een geactualiseerde planning kan worden gegeven. Hou de website dus in de gaten!


‘Hofje van Hooijberg’ onthult op feestelijke Burendag

Op 23 juni was in Hobrede burendag. De nieuwe bewoners van Hobrede 35 tot en met 35E organiseerden dit voor alle Hobreeërs. Zo’n 110 personen zijn hier naar toe gekomen. De Vrienden van Hobrede LIVE zorgden voor de muzikale omlijsting.

Omdat in de afgelopen twee jaar veel bouwactiviteiten op het voormalige terrein van de boerderij van de familie Hooijberg zijn geweest, hebben de nieuwe bewoners hun dorpsgenoten uitgenodigd voor Burendag. De organisatie zorgden zoals gebruikelijk bij de burendag in Hobrede voor consumpties; de bezoekers namen allemaal gerechten mee.

(meer…)


Buurtpreventie WhatsApp: Zomervakantie

De zomervakantie staat voor de deur in onze regio. Een periode waarin veel mensen genieten van een welverdiende vakantie. Het is daarnaast ook een periode waarin wij een toename waarnemen van het aantal woninginbraken doordat velen voor een langere periode in het buitenland verblijven. Dit willen wij zoveel mogelijk voor zijn.

WhatsApp-groepen (SAAR-methodiek)

S = Signaleer
A = Alarmeer 112
A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken;

(meer…)


Gewijzigde planning aanleg glasvezel

Op 17 mei zijn de verdeelstations voor het glasvezelnetwerk in Oosthuizen en Kwadijk geplaatst.

Ook is er op basis van actuele informatie een nieuwe planning voor de aanleg van het netwerk gemaakt.

Alle informatie hierover kun je vinden op www.zeevangnet.nl .


Koningsdag 2018

Op 27 oktober heeft het Oranjecomité een leuk uitstapje naar het Roofvogelcentrum in de Beemster georganiseerd.

We zijn om half tien gestart met koffie en heerlijk gebak in het Dorpshuis. Zo’n 45 Hobreeërs zijn op de fiets of met de auto naar het Roofvogelcentrum gegaan. Daar konden we 20 roofvogels bekijken, waaronder buizerds, torenvalk, slechtvalk, kerkuilen en oehoes. Het bezoek werd afgesloten met een broodje en een kop koffie of thee.

Ook dit jaar weer dank en waardering voor het Oranjecomité. Het was een leuk bezoek aan het Roofvogelcentrum.

Hieronder onze foto’s.

(meer…)


Dorpshuis vierde 5 mei haar 27ste verjaardag

Op zaterdag 5 mei 2018 vierde “De Zwaan” haar zevenentwintigste verjaardag.

Het bestuur van het Dorpshuis wilde dat met de bewoners vieren met een goed verzorgd Italiaans buffet.

Hieronder een impressie van de gezellige avond.

(meer…)