Terugblik derde inboergeringscursus Hobrede: “Van gras tot melk”.


Op 28 februari was de derde inBOERgeringscursus. Dit keer waren de inwoners van Hobrede uitgenodigd op de boerderij van de familie Steenman, aan de Oud-Raeffeldamweg.
Het thema van deze avond was “van gras tot melk”.

Terugblik
Onder het genot van koffie en koek opende Frank Wennekers met een dankwoord voor de bereidwilligheid van de familie Steenman om zo’n 20 Hobreeërs te ontvangen. Irma Steenman gaf daarop aan het erg belangrijk te vinden om de buren te laten zien wat er op een boerderij gebeurt maar vooral ook om begrip voor elkaar te hebben. Als je in een agrarisch dorp woont is het goed om te weten wat er op het boerenerf en land gebeurt en waar die machines en al dat transport voor nodig is.
Frank Wennekers trapte af met een terugblik op de tweede inboergeringscursus. Deze ging over mais als veevoer en het oogsten van mais. Die was overdag en kon maar door een klein aantal personen bezocht worden. Vandaar dat hij met foto’s en filmpjes een terugblik gaf.

 

“Van gras tot melk”
De geschiedenis van de regio en met name de ruilverkaveling in de jaren 70 is een belangrijke thema. Jack Steenman vertelt aan de hand van foto’s over het ontstaan en ontwikkeling van het bedrijf. Na de ruilverkaveling kon het bedrijf zich ontwikkelen naar de huidige omvang.
Alle belangrijke punten om melk van goede kwaliteit te produceren worden toegelicht in een presentatie. Mestaanwendig, groei, oogsten en de voorwaarden voor een goede kuil, het rantsoen van de koeien, de stal en het melken komen o.a. aan bod.
De familie Steenman woont en werkt in het Natura 2000 gebied. Een natuurgebied waar de zij hard aan meewerken om dit in stand te houden maar wat voor hun bedrijf ook beperkingen oplevert. Vooral de groeiende ganzen en smienten populaties zorgen voor minder gras opbrengst. Dit brengt extra kosten, werk en transportbewegingen met zich mee, om de wintervoorraad veevoer op peil te brengen. Dit merken de inwoners van Hobrede dan weer in het verkeer.

Koeienbed
Na de toelichting gingen de regenjassen weer aan en werden de bedrijfspanden bezocht. De mestrobot, melken in de melkput, registratie, registratie, registratie…. Alles wordt bijgehouden.

Maar de verbazing was het grootst bij de ‘koeienbedden’. De koeien konden in de stal heerlijk op een matras gaan liggen. Ook het schoonhouden van het vee is een belangrijke hygiënisch aspect en ook belangrijk voor het welzijn van de koeien. Daarom rijdt constant een mestrobot (een soort robotstofzuiger, maar dan voor mest) rond om de vloer schoon te houden.
De koeien leveren op hun beurt weer melk die drie keer per week zo rond 24;00 uur door een grote tankauto wordt opgehaald. De melk wordt geleverd aan de CONO-kaasmakers, die er weer heerlijke producten van maakt.

Machines
Het machinepark trok ook veel aandacht, waarbij Jack Steenman ook trots hun oude, wellicht antieke, trekkers liet zien.
De avond werd afgesloten met napraat, hapjes en drankjes.
Op naar de volgende inboergeringscursus.