Klaverjasseizoen weer van start!

Het klaverjassen start weer! Op de volgende datums kun je vanaf 19:30 uur weer klaverjassen:

  • 14 oktober 2023                                       4 november 2023
  • 9 december 2023                                    20 januari 2023
  • 17 februari 2023                                      16 maart 2023

 

 


Onderhoudswerkzaamheden aan gasputten op de NAM locatie Middelie-300

Vanaf de eerste week van oktober (week 40) vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan een tweetal gasputten op de NAM locatie Middelie-300 (Havermeerweg). De werkzaamheden zijn met name vanaf de A7 goed zichtbaar. De planning is om de werkzaamheden binnen 14 dagen af te ronden.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn er op gericht optimaal te kunnen produceren:

Onder in de putten bevindt zich zoutophoping, deze putten zullen gespoeld en schoongemaakt worden. Tijdens deze activiteiten zullen we tijdelijk moeten affakkelen om het gas op de juiste kwaliteit te brengen. Uiteraard proberen wij het fakkelen tot het minimum te beperken.

Deze werkzaamheden hebben geen relatie tot het winningsplan of om meer gas te winnen.

20230922 Advertentie flyer Onderhoud NAM Middelie


Antwoorden Afval Quiz

In Zwanenpraat van juli 2023 staat een afval Quiz.

Hieronder de goede antwoorden. deze zijn geverifieerd door de gemeente.

 

 

(meer…)


Bezwaar tegen gaswinning

Inmiddels is de zienswijze ingediend.

Onlangs heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat hij voornemens is om de NAM vergunning te verlenen om tot 2035 in het gasveld Middelie te mogen boren naar gas om daarbij veel meer gas te kunnen winnen. De Dorpsraad gaat daar een zienswijze (=bezwaar) voor indienen. Omdat we samen sterker staan willen wij alle inwoners van Hobrede en omstreken de gelegenheid geven deze zienswijze mede te ondertekenen.

(meer…)


Jaaroverzicht 2022

Tijdens de nieuwjaarsreceptie is een terugblik 2022 getoond; een 26 minuten durend filmpje met beelden gemaakt door Hobreeërs, over hetgeen in 2022 in het dorp heeft plaatsgevonden. Kijk hier voor het filmpje.


Loslopende honden op de Hobrederdijk toegestaan?

Onlangs is een van de dorpsraadsleden erop aangesproken dat de dorpsraad er mee bezig is om honden op de Hobrederdijk (het fietspad van en naar Kwadijk) alleen aangelijnd uit te mogen laten. Dit is niet het geval! Echter afgelopen jaar hebben naar onze informatie loslopende honden achter schapen aan gezeten. Daarop hebben wij de vraag gekregen of daar wat aangedaan kon worden.

Zoekwerk op internet heeft ons geleerd dat sinds 2009 honden op de Hobrederdijk alleen aangelijnd uitgelaten mogen worden. Dat is destijds door de toenmalige gemeente Zeevang bepaald en geldt ons inziens nog steeds. Verdere informatie / verificatie hierover is op te vragen bij de gemeente.

Hier staat de volledige tekst van het aanwijsbesluit.


Bonte Rafel 1983-1984

In Zwanenpraat van september 2022 staat een klassenfoto van de klas van 1983-184 van de school in Hobrede.

De school heette de bonte Rafel.

Hieronder staat wie er allemaal in deze klas zaten.

 

(meer…)


Snelheidsbeperkende maatregelen in Hobrede

Update: de aanpassingen gaan begin mei plaatsvinden, bewoners worden hierover geïnformeerd. Zie ook het NHD hierover (alleen voor mensen die kunnen inloggen).

De Dorpsraad is al langer met de gemeente in gesprek over mogelijkheden om de snelheid van het verkeer te beperken tot maximaal 30 km per uur.

Wat weten we van het verkeer?

Zo af en toe staat er een verkeerssmiley in het dorp. Die meet de snelheid van het naderende verkeer en geeft die op een display weer. Als harder dan 30 gereden wordt, wordt de snelheid in rood weergegeven en als 30 of langzamer gereden wordt is het getal groen. Zowel van het naderende- als van het achteropkomende verkeer wordt op verschillende momenten een waarneming gedaan. Daardoor weten de gemeente en wij dat gedurende 6 weken dat de smiley deze zomer in het dorp stond dat 85% van de voertuigen (dat in inclusief fietsers!) langzamer rijdt dan 36 km per uur.

Snelheidsbeperkingen (meer…)


Bijen- en vlinderperken in Hobrede

Het gaat slecht met de bijen en vlinders. In 2021 hebben een aantal inwoners daarom in bermen en tuinen bijen- en vlinderperken aangelegd.

Deze perken zijn of waren te herkennen aan het bordje met de blauwe bloem met een wit kruis.

Ook in 2022 willen we deze perken aanleggen, maar het liefst gaan we deze (met jouw hulp of medewerking) uitbreiden.

In februari houden we hierover een enquête. Vul deze snel in als je hier aan mee wil doen.

Hieronder een paar foto’s van de perkjes.

 

 

(meer…)