Vlinder- en bijenperken in Hobrede

De bij- en vlinderpopulaties in de wereld dreigen uit te sterven. Maar liefst 40 procent van beide diersoorten is in gevaar. 

De gevolgen voor de mens zijn groot; ruim driekwart van onze landbouwproducten is afhankelijk van deze dieren. Dan gaat het over onze voeding, zoals fruit, groente, koffie, cacao, noten en plantaardige olie. Die producten dreigen op termijn schaars te worden.

Maar ook voor onze tuinen zijn bijen en vlinders noodzakelijk. Doordat de vlinders en bijen van de ene prachtige bloem naar de andere vliegen, bestuiven ze de bloemen zodat er weer stralende nieuwe bloemen ontstaan.

Voedselbanken voor vlinders en bijen

Een aantal Hobreeërs vindt het belangrijk om de bij- en vlinderpopulaties te helpen. Ze gaan een aantal locaties herinrichten om vlinders en bijen een voor hun en ons betere, rijkere en gezondere leefomgeving te creëren.

(meer…)


Schoon Hobrede

Eind maart / begin april hebben diverse bewoners van Hobrede zwerfafval opgeruimd in Hobrede en de omgeving. De gemeente heeft hiervoor grijpers, vuilniszakken en vuilniszakhouders ter beschikking gesteld.

 

Foto links: de ‘opbrengst’ van de Hobredelaan en op de foto rechts de ‘opbrengst’ van de Hobrederdijk.

(meer…)


Nieuwe meldingsapp van de gemeente

Vanaf 1 maart kun je een melding via de ‘MijnGemeente’ app doorgeven. Zie je een losse stoeptegel, een kapotte lantaarnpaal of rommel op straat? Dan kun je dit snel en eenvoudig melden via de app.

Overal melden/op iedere locatie melden

De app is te downloaden in uw Appstore of via de Google Playstore. Zoek op ‘mijngemeente app” Heb je de app geïnstalleerd en je aangemeld? Dan kun je vanaf iedere plek in Edam-Volendam een melding doen en de exacte locatie aangeven. Zodra de gemeente jouw melding hebben ontvangen nemen ze die in behandeling.

(meer…)


Groen afval? Het hoort niet in de slootkant

Zo af en toe zie je het liggen: tuinafval dat langs de sloot gedumpt is.

Het storten van afval, ook tuinafval, is echter nadrukkelijk niet toegestaan.

De reden hiervoor is dat het storten van (groen)afval ongewenste gevolgen voor het milieu heeft, want:

  • Afval hoort niet in de natuur.
  • Afval, (met name tuinafval) leidt tot verrijking van de groeiplaats, waardoor er brandnetels en bramen gaan groeien.
  • Waar afval ligt komen meer muizen.
  • Afval veroorzaakt een onveilig gevoel bij mensen die in de natuur willen recreëren.
  • Tuinafval kan leiden tot exotische en ongewenste plantensoorten in natuurterreinen.
  • Afval levert risico’s op voor dieren; ze kunnen het eten en ziek worden of dood gaan door bijvoorbeeld verstikking, dit kunnen ook huisdieren zijn; zo kan het storten van taxusafval leiden tot de dood van bijvoorbeeld paarden.
  • Afval trekt weer extra afval aan.
  • De kosten voor het verwijderen van afval zijn voor rekening van de eigenaar van het perceel waarop illegaal wordt gestort. Deze kosten kunnen hoog oplopen.

(meer…)


Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn

UPDATE: Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. Hier lees je meer!

Ben je gecertificeerd voor AED-gebruik? Meld je nu aan als hulpverlener bij Hartslagnu.nl .

Covid-19 richtlijn (meer…)


Dijken volgens Hobrede

„Wien ’t water deert, / Die ’t water keert…”

Om uit te maken, wie de dijk moest onderhouden, werd meestal deze regel gevolgd: ieder die land bezat, dat bij dijkbreuk onder water zou kunnen raken, moest de dijken helpen herstellen en onderhouden.
Zo kregen bijvoorbeeld in Waterland de beide steden Purmerend en Monnickendam en de zes dorpen Purmerland, Ilpendam, Landsmeer, Broek, Ransdorp en Zuiderwoude ieder een dijkpark aangewezen, dat door de landeigenaren uit die plaatsen moest worden onderhouden… maar niet aldus in Katwoude.
In Katwoude volgde men – evenals in de Zeevang – een andere methode om de onderhoudsplichtigen aan te wijzen. Daar moest een landeigenaar alléén het stuk dijk onderhouden, dat aan zijn land grensde. Dus alleen de „weren” langs de dijk waren dijkplichtig. Op het land, dat verder van de dijk lag, rustte geen dijkplicht.

(meer…)


1686: De Hobree vertrekt naar Batavia

Onze dorpsgenote Inga Tessel struint graag in de geschiedenis van Hobrede. Onlangs kwam ze er achter dat er een schip naar ons dorp vernoemd is, de Hobree.

De Hobree was een Fluitschip of Fluit (Fluytschip, Fluyt). Dit is een Hollands lang scheepstype met drie masten, een platte bodem, een brede buik, een smal dek en een ronde achtersteven dat werd gebouwd in de 17e en 18e eeuw.

De Hobree is gebouwd in 1685 voor de Kamer van Enkhuizen op de VOC-werf in Enkhuizen en was zo’n 40 meter lang en 9,5 meter breed. Het is in gebruik geweest bij de VOC vanaf 1686. Op 17 september 1700 is in Batavia besloten de romp van het oude afgevaren schip te verkopen. Dat is op 29 oktober 1700 gebeurd.

(meer…)


Veel inwoners van Hobrede hebben een reanimatie/AED- certificaat. Na een jaar verloopt het certificaat. De Nederlandse Reanimatie Raad geeft aan dat bij zowel hulpverleners als instructeurs de certificaten die in 2020 zouden verlopen met een jaar zijn verlengd!

De reanimatie richtlijn is door Covod-19 aangepast. Hieronder staat de aangepaste richtlijn. Klik op de afbeelding om naar de website te gaan (meer…)


Kerstman zwaait in Hobrede 2020 uit

In Hobrede is elk jaar in het Dorpshuis een nieuwjaarsreceptie. In 2021 kan deze door Corona niet doorgaan. Daarom is een alternatief bedacht door aan de hand van een jaaroverzicht van Hobrede 2020 een fors aantal Hobreeërs te vragen om op een filmpje een nieuwjaarswens uit te spreken. Het gaat over klein geluk en groot geluk, klein verdriet en helaas ook groot verdriet. Met familieleden meegeteld die ook op het filmpje staan, heeft ongeveer een kwart van het dorp hieraan meegewerkt.

Om het filmpje onder de aandacht te brengen hebben is toen bedacht om een oliebollen rond te delen, met daarop een briefje dat op de website hobree.nl een leuk filmpje staat.

(meer…)


Jaaroverzicht Hobrede 2020 en nieuwjaarswensen

Vorig jaar was er nog een nieuwjaarsreceptie. Op een nieuwjaarsreceptie neem je afscheid van het oude jaar en proost je op het nieuwe jaar. Dit jaar is er door corona geen nieuwjaarsreceptie. Daarom blikken een fors aantal Hobreeërs in een filmpje terug op 2020 en spreken ze een nieuwjaarswens uit voor 2021.

Kijk hier voor het filmpje. Het duurt zo’n 25 minuten

Gelukkig Nieuwjaar!