Jaarlijkse archieven: 2018


Laat je zien in het donker!

Op de Oud-Raeffeldamweg worden vaak honden uitgelaten. De bewoners van deze weg worden met hun auto vaak geconfronteerd met niet-verlichte hondenuitlaters die ook nog donkere kleding aan hebben.

Namens hun maar ook voor je eigen veiligheid: zorg dat bijtijds gezien wordt!

Er zijn ook hondenuitlaters met reflecterende jassen, honden met knipperlichtjes om en met LED-hondenbanden etc. Dank dat jullie dit doen. Dit wordt zeer gewaardeerd.

Dat mag ook wel eens gezegd worden!


Voortgang Actieprogramma Integrale Veiligheid

In juni is door een aantal Hobreeërs meegewerkt aan het Actieprogramma Integrale Veiligheid. Dit is een initiatief van de gemeente Edam-Volendam om met inwoners van de gemeente samen te werken aan een Actieprogramma Integrale Veiligheid. De gemeente wil graag weten wat er speelt in onze buurten, wijken en dorpen. Ook willen ze de wensen van de inwoners weten over de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk. Bijvoorbeeld over parkeergelegenheid, groenvoorziening en verkeersveiligheid. Daarom is in mei 2018 het Actieprogramma Integrale Veiligheid gestart. Een actieprogramma voor én door inwoners en ondernemers uit Edam-Volendam. Op de website van de gemeente is hierover een weblog gestart. Update: Inmiddels heeft de gemeente twee documenten uitgegeven:

Nog een update (23-10-2018)
De afgelopen maanden hebben wij gezamenlijk hard gewerkt aan ons Actieprogramma Integrale Veiligheid.
Om alle input vanuit de gehele gemeente bij elkaar te brengen tot één Actieprogramma Integrale Veiligheid willen wij u van harte uitnodigen voor het ‘Gezamenlijk Gebiedsdialoog’. Doel van deze avond is om de beweging die wij gezamenlijk in de verschillende gebieden in gang hebben gezet te versterken.
Lees verder


Glasvezel bijna in Hobrede

In de afgelopen weken is glasvezel aangelegd tussen Kwadijk en Hobrede. Even voorbij het dorpshuis steken een paar stevige glasvezel leidingen boven de grond uit.

En het beeld van gedeeltelijk aangelegde leidingen is op verschillende plaatsen in de Zeevang te zien. Reden hiervoor is dat voor de volledige aanleg verschillende partijen, denk aan ProRail, waterschap, gemeente, hun formele toestemming moeten geven. Soms gaat dat snel, maar soms kost het ook veel tijd. Daarom heeft de aannemer er voor gekozen op die plaatsen waar dat al kan, de leidingen voor de glasvezel alvast aan te leggen. De rest volgt daarna waarmee het netwerk steeds completer wordt. Op een aantal plaatsen, bv Oosthuizen, liggen de leidingen al tot aan de woning en daar worden ze binnenkort ook in de woning aangebracht.

De actuele planning voor de aanleg van glasvezel staat op Zeevangnet. De planning is nu (begin oktober 2018) dat Hobrede in januari 2019 is aangesloten op het glasvezelnetwerk. Verwachting is dat in de loop van oktober een geactualiseerde planning kan worden gegeven. Hou de website dus in de gaten!


‘Hofje van Hooijberg’ onthult op feestelijke Burendag

Op 23 juni was in Hobrede burendag. De nieuwe bewoners van Hobrede 35 tot en met 35E organiseerden dit voor alle Hobreeërs. Zo’n 110 personen zijn hier naar toe gekomen. De Vrienden van Hobrede LIVE zorgden voor de muzikale omlijsting.

Omdat in de afgelopen twee jaar veel bouwactiviteiten op het voormalige terrein van de boerderij van de familie Hooijberg zijn geweest, hebben de nieuwe bewoners hun dorpsgenoten uitgenodigd voor Burendag. De organisatie zorgden zoals gebruikelijk bij de burendag in Hobrede voor consumpties; de bezoekers namen allemaal gerechten mee.

(meer…)


Koningsdag 2018

Op 27 oktober heeft het Oranjecomité een leuk uitstapje naar het Roofvogelcentrum in de Beemster georganiseerd.

We zijn om half tien gestart met koffie en heerlijk gebak in het Dorpshuis. Zo’n 45 Hobreeërs zijn op de fiets of met de auto naar het Roofvogelcentrum gegaan. Daar konden we 20 roofvogels bekijken, waaronder buizerds, torenvalk, slechtvalk, kerkuilen en oehoes. Het bezoek werd afgesloten met een broodje en een kop koffie of thee.

Ook dit jaar weer dank en waardering voor het Oranjecomité. Het was een leuk bezoek aan het Roofvogelcentrum.

Hieronder onze foto’s.

(meer…)


In Edam-Volendam is een actieve seniorenraad

In Edam-Volendam is een actieve seniorenraad. Op hun website staan diverse activiteiten waar alle senioren van de gemeente Edam-Volendam aan deel kunnen nemen.

De website biedt een rijke keuze aan actuele informatie over onderwerpen waar de Seniorenraad zich voor de ouderen in onze gemeente mee bezighoudt. Ook vind je algemene informatie over de wijze waarop de Seniorenraad is georganiseerd, de werkgroepen van de Seniorenraad en hun activiteiten.

(meer…)