Concept Actieplan Integraal Veiligheid beschikbaar


In het afgelopen half jaar heeft de gemeente Edam-Volendam met grote groepen burgers gesproken over een Actieplan Integrale Veiligheid. Ook veel Hobreeërs hebben hieraan meegewerkt. Er is nu een conceptplan beschikbaar waarvan de gemeente de bewoners om een reactie vraagt.

Update:  11 januari 2019: naar aanleiding van bovenstaande  oproep hebben wij diverse reacties gekregen. Deze hebben we in een e-mail aan de gemeente gezonden.

Aanpak

De gemeente wil graag weten wat er speelt in de buurten, wijken en dorpen. Ook willen ze de wensen van onze inwoners weten ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid in hun wijk om een veiligheidsplan te kunnen ontwikkelen. Daarvoor is een actieplan ontwikkeld. De gemeente heeft daarvoor een indeling gemaakt van 7 ‘gebieden’, waaronder de Zeevang en de Purmer.

In elk gebied zijn bewoners benaderd met de vraag wat zij vonden van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Vervolgens zijn gebiedsavonden georganiseerd voor bewoners om hier over mee te komen praten.

Concept gereed

Dit heeft ertoe geleid dat er nu een inventarisatie ligt op basis waarvan een Actieplan Integrale Veiligheid wordt opgesteld. Het concept is hier beschikbaar.

In januari wordt de inventarisatie aan de Raad van Edam-Volendam voorgelegd.

Vanuit de gemeente hebben wij nu het verzoek gekregen om dit concept aan de bewoners voor te leggen en de op- en aanmerkingen door te sturen, zodat deze meegenomen kunnen worden in de voorlegging aan de Raad.

Wat is belangrijk?

De input van Hobrede is verwerkt in het gebied Zeevang en de Purmer.

De uitgangspunten voor het veiligheidsplan staan op pagina 15.

Daarnaast is er een bijlage op pagina 26 tot en met 28, Bijlage 2 – Het verhaal van de Zeevang & de Purmer: “Rijk in verscheidenheid”

Graag nodigen we je uit een reactie te geven op de inhoud van met name de genoemde pagina’s.

Termijn en inzending

Je kunt je reactie uiterlijk 11 januari 2019 toesturen aan info@hobree.nl . Wij zullen je reactie anoniem opnemen in een verslag aan de gemeente.

Meer weten?

Kijk op de website van het Actieprogramma Integrale Veiligheid.

Link naar het Actieplan Integraal Veiligheid.

Dorpsraad Hobrede