Gemaal van Hobrede wordt gerenoveerd


Ter hoogte van Hobrede 55 wordt momenteel gewerkt een een gemaal. Het is een rioolgemaal van de gemeente. Het gemaal bevindt zich merendeels ondergronds.

Het plan voor renovatie bestond al vanuit de fusie met de voormalige gemeente Zeevang. Na een gehouden inspectie is geconstateerd dat dit gemaal geheel gerenoveerd dient te worden. Zowel de mechaniek (pompen) als de besturing zal opnieuw ingericht worden zodat het gemaal aan de nieuwste NEN-normen voor veiligheid voldoet. Bouwkundig zal het gemaal bekleed worden ter voorkoming van verdere aantasting.