Maandelijkse archieven: januari 2021


Dijken volgens Hobrede

„Wien ’t water deert, / Die ’t water keert…”

Om uit te maken, wie de dijk moest onderhouden, werd meestal deze regel gevolgd: ieder die land bezat, dat bij dijkbreuk onder water zou kunnen raken, moest de dijken helpen herstellen en onderhouden.
Zo kregen bijvoorbeeld in Waterland de beide steden Purmerend en Monnickendam en de zes dorpen Purmerland, Ilpendam, Landsmeer, Broek, Ransdorp en Zuiderwoude ieder een dijkpark aangewezen, dat door de landeigenaren uit die plaatsen moest worden onderhouden… maar niet aldus in Katwoude.
In Katwoude volgde men – evenals in de Zeevang – een andere methode om de onderhoudsplichtigen aan te wijzen. Daar moest een landeigenaar alléén het stuk dijk onderhouden, dat aan zijn land grensde. Dus alleen de „weren” langs de dijk waren dijkplichtig. Op het land, dat verder van de dijk lag, rustte geen dijkplicht.

(meer…)


1686: De Hobree vertrekt naar Batavia

Onze dorpsgenote Inga Tessel struint graag in de geschiedenis van Hobrede. Onlangs kwam ze er achter dat er een schip naar ons dorp vernoemd is, de Hobree.

De Hobree was een Fluitschip of Fluit (Fluytschip, Fluyt). Dit is een Hollands lang scheepstype met drie masten, een platte bodem, een brede buik, een smal dek en een ronde achtersteven dat werd gebouwd in de 17e en 18e eeuw.

De Hobree is gebouwd in 1685 voor de Kamer van Enkhuizen op de VOC-werf in Enkhuizen en was zo’n 40 meter lang en 9,5 meter breed. Het is in gebruik geweest bij de VOC vanaf 1686. Op 17 september 1700 is in Batavia besloten de romp van het oude afgevaren schip te verkopen. Dat is op 29 oktober 1700 gebeurd.

(meer…)


Veel inwoners van Hobrede hebben een reanimatie/AED- certificaat. Na een jaar verloopt het certificaat. De Nederlandse Reanimatie Raad geeft aan dat bij zowel hulpverleners als instructeurs de certificaten die in 2020 zouden verlopen met een jaar zijn verlengd!

De reanimatie richtlijn is door Covod-19 aangepast. Hieronder staat de aangepaste richtlijn. Klik op de afbeelding om naar de website te gaan (meer…)


Kerstman zwaait in Hobrede 2020 uit

In Hobrede is elk jaar in het Dorpshuis een nieuwjaarsreceptie. In 2021 kan deze door Corona niet doorgaan. Daarom is een alternatief bedacht door aan de hand van een jaaroverzicht van Hobrede 2020 een fors aantal Hobreeërs te vragen om op een filmpje een nieuwjaarswens uit te spreken. Het gaat over klein geluk en groot geluk, klein verdriet en helaas ook groot verdriet. Met familieleden meegeteld die ook op het filmpje staan, heeft ongeveer een kwart van het dorp hieraan meegewerkt.

Om het filmpje onder de aandacht te brengen hebben is toen bedacht om een oliebollen rond te delen, met daarop een briefje dat op de website hobree.nl een leuk filmpje staat.

(meer…)