Schoon Hobrede


Eind maart / begin april hebben diverse bewoners van Hobrede zwerfafval opgeruimd in Hobrede en de omgeving. De gemeente heeft hiervoor grijpers, vuilniszakken en vuilniszakhouders ter beschikking gesteld.

 

Foto links: de ‘opbrengst’ van de Hobredelaan en op de foto rechts de ‘opbrengst’ van de Hobrederdijk.

Hobrede, de Oud-Raeffeldamweg, de Hobrederdijk, de Hobrederlaan en een groot deel van de dijk naar Oosthuizen (Westeinde) zijn opgeruimd. Blikjes, plastic, bier- en wijnflessen, huishoudelijke materialen en zelfs een halfvolle vuilniszak zijn weggehaald.

In het najaar (als de bermen gemaaid zijn) gaan we dit weer doen.