Speeltuinrenovatie op komst


In 2017 is door inwoners van Hobrede voor het eerst aan de dorpsraad gevraagd om in samenwerking met de gemeente de speeltuin te gaan moderniseren en renoveren. Daar hebben we gehoor aan gegeven. Voor echte ontwikkelingen hebben we een gemeentebreed speeltuinbeleid af moeten wachten. Met het vaststellen van het speeltuinbeleid is behalve een richtlijn voor de inrichting van speelterreinen ook geld beschikbaar gekomen.

Momenteel zijn op uitnodiging van de dorpsraad een aantal inwoners met medewerkers van de gemeente in gesprek over een nieuwe inrichting van de speeltuin.

Hobrede vergrijst en er zijn weinig jonge kinderen in Hobrede. Kijkend naar de leeftijdssamenstelling van Hobrede willen we het doel van de speeltuin omvormen van een kinderspeeltuin naar een sport- en spelterrein voor jong en oud. Kleine kinderen kunnen daar veilig spelen, opgroeiende kinderen kunnen hier ook actief zijn en ook ouderen kunnen individueel of in groepsverband sporten. Daarmee hopen we ook ‘gezond oud worden’ te bevorderen. Maar daarmee zoeken we ook de grenzen van het speeltuinbeleid op en ook de grenzen van de financiële mogelijkheden. Tevens zorgen de veiligheidseisen ervoor dat het efficiënt indelen van de ruimte een lastige puzzel is. De medewerkers van de gemeente zijn nu in goed overleg met ons mee aan het denken en zoeken wat realiseerbaar is.

Zodra we meer weten willen we hier inhoudelijk over gaan communiceren. Heeft u nu al vragen of opmerkingen? Stel ze via onderstaand contactformulier of neem contact op met Hans Visser.