Maandelijkse archieven: december 2021


Ben Bruidegom stopt na 32 jaar als oud papierbaas

UPDATE: Ben heeft inmiddels ook interviews aan de kranten NIVO en het NHD gegeven over zijn afscheid.

Per 1 januari stopt Ben Bruidegom als coördinator van het ophalen van oud papier. Ees Tromp neemt het dan van hem over. Ben zegt daar zelf over: ‘ik word dit jaar 75 en vind dat een mooi moment om het over te dragen’.

De dorpsraad vond het gepast om Ben hiervoor te bedanken. Nadat hij met Jan Gerard vandaag het oud papier opgehaald had, werd hij het Rustpunt bij nummer 16 ingelokt, waar koffie en een kerststol klaar stonden.

(meer…)


Snelheidsbeperkende maatregelen in Hobrede

De Dorpsraad is al langer met de gemeente in gesprek over mogelijkheden om de snelheid van het verkeer te beperken tot maximaal 30 km per uur.

Wat weten we van het verkeer?

Zo af en toe staat er een verkeerssmiley in het dorp. Die meet de snelheid van het naderende verkeer en geeft die op een display weer. Als harder dan 30 gereden wordt, wordt de snelheid in rood weergegeven en als 30 of langzamer gereden wordt is het getal groen. Zowel van het naderende- als van het achteropkomende verkeer wordt op verschillende momenten een waarneming gedaan. Daardoor weten de gemeente en wij dat gedurende 6 weken dat de smiley deze zomer in het dorp stond dat 85% van de voertuigen (dat in inclusief fietsers!) langzamer rijdt dan 36 km per uur.

Snelheidsbeperkingen (meer…)


Herinrichting speeltuin Hobrede

De speeltuin in Hobrede wordt in het voorjaar 2022 opnieuw ingericht. De inrichting is tot stand gekomen in samenwerking tussen inwoners, dorpsraad en de gemeente.

Traject

De herinrichting is gevraagd in een jaarvergadering van de dorpsraad in 2017. De gemeente gaf destijds aan, dat herinrichting op zin plaats was, maar dat daarvoor eerst beleid ontwikkeld moet worden. In 2020 is dit beleid vastgesteld en in het voorjaar van 2021 was het eerste gesprek tussen (groot)ouders, dorpsraad en gemeente. Door de inwoners en de dorpsraad is voorgesteld om van speeltuin naar sport- en ontspanningsterrein voor alle leeftijden te komen. Het is immers voor iedereen van belang om fit te blijven.

Opzet (meer…)


De Kerstkaarten van het Dorpshuis

Dit jaar heeft het bestuur van het Dorpshuis zowel de vrijwilligers als de overige inwoners een ‘oude’ kerstkaart gestuurd. Deze kerstkaart is namelijk gemaakt en voor het eerst gebruikt in 1988. Het bestuur van het dorpshuis heeft de kaarten destijds laten maken voor de verkoop om op die manier inkomsten te verwerven om het dorpshuis te laten bouwen. De kerstkaartenactie heeft toen ongeveer 10.000 gulden opgeleverd. Een geweldige actie, een mooie herinnering maar ook voor de nieuwe inwoners leuk om te weten en om te hebben.

De kaarten

(meer…)


Aankondigingen app, doe je mee?

Al enige tijd wordt gebruik gemaakt van de ‘aankondigingen app’. Dit is een aap groep waarin alleen aankondigingen van wat er in Hobrede gaat gebeuren. Het bijzondere van deze app is dat deze ‘eenrichtingsverkeer’ is: op verzonden berichten kan niet gereageerd worden, vragen of opmerkingen kun je via een persoonlijke bericht aan de opsteller van het bericht sturen.

Deze appgroep is voor iedereen die Hobrede een warm hart toedraagt, dus ook als je buiten Hobrede woont kun je je aanmelden voor deze appgroep.

Op het moment waarop dit bericht geschreven wordt nemen 86 personen al deel aan deze appgroep.  Wil je ook meedoen? Stuur dan een appje naar Hans Visser, 06 155 424 20.