Ben Bruidegom stopt na 32 jaar als oud papierbaas


UPDATE: Ben heeft inmiddels ook interviews aan de kranten NIVO en het NHD gegeven over zijn afscheid.

Per 1 januari stopt Ben Bruidegom als coördinator van het ophalen van oud papier. Ees Tromp neemt het dan van hem over. Ben zegt daar zelf over: ‘ik word dit jaar 75 en vind dat een mooi moment om het over te dragen’.

De dorpsraad vond het gepast om Ben hiervoor te bedanken. Nadat hij met Jan Gerard vandaag het oud papier opgehaald had, werd hij het Rustpunt bij nummer 16 ingelokt, waar koffie en een kerststol klaar stonden.

Ben vertelde dat hij 32 jaar geleden gestart is toen het dorpshuis gebouwd werd. ‘Cees Knops deed dat daarvoor maar die was druk bezig met de bouw van het dorpshuis, daarom heb ik dit toen maar opgepakt.’

In de beginjaren werd het papier opgehaald met een gewone vrachtwagen. Dat ging nog wel eens fout, want ze moesten zelf de vrachtwagen besturen. ‘Een keer is dat helemaal fout gegaan toen de vrachtwagen omgevallen was en deels in de sloot was beland’ zegt Ben lachend. Ook weet hij nog dat je daarbij scheenbeschermers aan moest hebben voor het stoten. In de laadbak was het hard werken. ‘In de open laadbak was het echt zweten en dan reed je de Oud-Raeffeldamweg op, daar koelde je dan af en daardoor was ik elke keer verkouden.’
Zo kent Ben nog meer mooie anekdotes. Maar na ruim 30 jaar gaat hij nu stoppen. Dit was de laatste keer dat hij het oud papier ophalen gecoördineerd heeft. Hij blijft nog wel ophaler, zolang als hij dat aan kan.

Namens het dorp heeft de dorpsraad in een klein verband Ben bedankt voor zijn inspanning. Want inspannend was het wel. Voor Joke was er een aardigheidje, want zij heeft Ben altijd gesteund.

Ees Tromp gaat het overnemen. Ben heeft symbolisch het stokje over gedragen aan Ees en krijgt een boekenbon zodat hij leeswerk aan kan schaffen. En als het uit is dan kan dat bij oud papier. Een soort recycling dus.

In al die jaren is er grof geschat tussen de 750.000 en 1 miljoen kilo papier opgehaald. Ben schat dat dit in al die jaren zo’n 35 tot 40 duizend euro voor het dorp opgeleverd heeft. Dit is allemaal ten goede gekomen aan het dorp en dorpsactiviteiten. Zo was oud papier dit jaar sponsor bij Burendag.

Tot slot heeft Ben nog een tip: het papier wordt tegenwoordig in de vrachtwagen gewogen. Als het oud papier nat geworden is door regen wordt het zwaarder en levert het meer op. Niet leuk voor de ophalers, want kartonnen dozen worden slap, maar het levert wel meer op!