Kuikens in het land, poes in de mand


Vogels en katten verhouden zich lastig tot elkaar. Wat voor de één een geliefd huisdier is, is voor de ander een bloeddorstige rover. Voor weidevogels in Zeevang kunnen loslopende huiskatten een probleem vormen. Daarom vragen we aandacht voor de campagne ‘Kuikens in het land, poes in de mand’.

Dat katten het op jonge vogels voorzien kunnen hebben weet iedereen. De meeste slachtoffers zijn vogels waar er veel van zijn: merels, mezen en andere tuinvogels.

Veel problematischer zijn loslopende katten voor de bedreigde weidevogels die broeden of jongen hebben. Ze staan om andere redenen soms al op de rand van uitsterven in Nederland en kunnen (extra) sterfte door katten er niet bij hebben! Daarom deze oproep aan eigenaars van katten om hun dier tenminste van maart tot juni – als de weidevogels kuikens hebben – binnen te houden zodra het donker wordt. En graag ook een paar dagen overdag als u weet dat er jonge vogels in de buurt zitten…

(BRON: VOGELBESCHERMING.NL)