Maandelijkse archieven: december 2022


Inloopdag dijkverbetering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verbetert de komende jaren de boezemdijken van de Beemsterringvaart aan de kant van de polder Zeevang. Boezemdijken beschermen lager gelegen delen tegen overstromingen. De boezemdijk van de Ringvaart voldoet op dit moment niet overal aan de juiste hoogte of is onvoldoende sterk aan de binnenzijde Op dit moment wordt de dijkverbetering voorbereid. Om het dijkverbeteringsontwerp zo goed mogelijk te maken, wil het waterschap graag de bewoners betrekken. Daarvoor was op 12 december in het dorpshuis een inloopbijeenkomst.

(meer…)