Inloopdag dijkverbetering


Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verbetert de komende jaren de boezemdijken van de Beemsterringvaart aan de kant van de polder Zeevang. Boezemdijken beschermen lager gelegen delen tegen overstromingen. De boezemdijk van de Ringvaart voldoet op dit moment niet overal aan de juiste hoogte of is onvoldoende sterk aan de binnenzijde Op dit moment wordt de dijkverbetering voorbereid. Om het dijkverbeteringsontwerp zo goed mogelijk te maken, wil het waterschap graag de bewoners betrekken. Daarvoor was op 12 december in het dorpshuis een inloopbijeenkomst.

Zo’n 50 personen zijn gekomen met veel individuele vragen en wensen. De ingediende vragen en wensen gingen vaak over de woonsituatie, hoe grond aangebracht gaat worden, hoeveel overlast dat geeft, wat de invloed is op weidevogels etc.

Veel vragen waar nu geen antwoord op is. Maar wel een antwoord op gezocht moet worden. De dijk naar het Westeinde in Oosthuizen is wel een zorg omdat die ook gepland staat om opgehoogd te worden. De planning is nog niet bekend maar het is niet de verwachting dat het voor 2024 gaat plaatsvinden.

Tussentijds worden de inwoners geïnformeerd met bewonersbrieven en bijeenkomsten en de website.

Aanmelden voor de nieuwsbrief, of het doorgeven van aandachtspunten als je niet aanwezig kon zijn op de inloopdag, kan via projectzeevang@hhnk.nl.

Hieronder themakaarten zoals die door het HHNK getoond werden. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met het HHNK.