Maandelijkse archieven: januari 2023


Loslopende honden op de Hobrederdijk toegestaan?

Onlangs is een van de dorpsraadsleden erop aangesproken dat de dorpsraad er mee bezig is om honden op de Hobrederdijk (het fietspad van en naar Kwadijk) alleen aangelijnd uit te mogen laten. Dit is niet het geval! Echter afgelopen jaar hebben naar onze informatie loslopende honden achter schapen aan gezeten. Daarop hebben wij de vraag gekregen of daar wat aangedaan kon worden.

Zoekwerk op internet heeft ons geleerd dat sinds 2009 honden op de Hobrederdijk alleen aangelijnd uitgelaten mogen worden. Dat is destijds door de toenmalige gemeente Zeevang bepaald en geldt ons inziens nog steeds. Verdere informatie / verificatie hierover is op te vragen bij de gemeente.

Hier staat de volledige tekst van het aanwijsbesluit.