Plannen aanvullende maatregelen energiekosten


De kosten van energie zijn sterk gestegen. Die hogere energiekosten werken door in tarieven voor allerlei producten en diensten. Daardoor komen inwoners soms geld tekort voor de kosten van levensonderhoud en sommige verenigingen voor hun exploitatie. Vanuit de Rijksoverheid zijn er een veelvoud aan regelingen waar burgers en ondernemers gebruik van kunnen maken. En ook
regelingen die soms door gemeentelijke overheden uitgevoerd moeten worden, zoals de energietoeslag. Ondanks de veelheid aan regelingen, denkt de gemeente dat het zinvol is om als gemeente een aantal aanvullende maatregelen te nemen. De gemeente beraadt zich op aanvullende maatregelen en heeft de dorpsraad gevraagd dit met de inwoners te delen. Hier lees je de plannen.