Maandelijkse archieven: juni 2023


Bezwaar tegen gaswinning

Inmiddels is de zienswijze ingediend.

Onlangs heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat hij voornemens is om de NAM vergunning te verlenen om tot 2035 in het gasveld Middelie te mogen boren naar gas om daarbij veel meer gas te kunnen winnen. De Dorpsraad gaat daar een zienswijze (=bezwaar) voor indienen. Omdat we samen sterker staan willen wij alle inwoners van Hobrede en omstreken de gelegenheid geven deze zienswijze mede te ondertekenen.

(meer…)