Bezwaar tegen gaswinning


Inmiddels is de zienswijze ingediend.

Onlangs heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat hij voornemens is om de NAM vergunning te verlenen om tot 2035 in het gasveld Middelie te mogen boren naar gas om daarbij veel meer gas te kunnen winnen. De Dorpsraad gaat daar een zienswijze (=bezwaar) voor indienen. Omdat we samen sterker staan willen wij alle inwoners van Hobrede en omstreken de gelegenheid geven deze zienswijze mede te ondertekenen.

Kort samengaat is onze zienswijze:

  • Gebruik LNG in plaats van aardgas;
  • Er ontstaat een onacceptabel risico op aardbevingen;
  • De bewijslast voor schadevergoeding is niet doordacht ingericht;
  • De waardedaling van woningen en panden is niet onderkend en bepaald.

Wij geven u de gelegenheid deze zienswijze te ondertekenen op maandag, dinsdag en woensdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur en woensdagochtend tijdens het koffie-uurtje in het dorpshuis De Zwaan te Hobrede.

Klik hier voor de volledige tekst van de zienswijze.