Onderhoudswerkzaamheden aan gasputten op de NAM locatie Middelie-300


Vanaf de eerste week van oktober (week 40) vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan een tweetal gasputten op de NAM locatie Middelie-300 (Havermeerweg). De werkzaamheden zijn met name vanaf de A7 goed zichtbaar. De planning is om de werkzaamheden binnen 14 dagen af te ronden.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn er op gericht optimaal te kunnen produceren:

Onder in de putten bevindt zich zoutophoping, deze putten zullen gespoeld en schoongemaakt worden. Tijdens deze activiteiten zullen we tijdelijk moeten affakkelen om het gas op de juiste kwaliteit te brengen. Uiteraard proberen wij het fakkelen tot het minimum te beperken.

Deze werkzaamheden hebben geen relatie tot het winningsplan of om meer gas te winnen.

20230922 Advertentie flyer Onderhoud NAM Middelie