Dorpsvisie Hobrede vastgesteld


De Dorpsvisie is samen met de inwoners van Hobrede gemaakt.

In eerste instantie is aan inwoners die in april  bij de jaarvergadering van de dorpsraad aanwezig waren, hun mening gevraagd over tien actuele maatschappelijke vraagstukken en over het wonen en leven in Hobrede in het algemeen. Vervolgens zijn dezelfde vragen in het dorp uitgezet in een enquête.

De respondenten konden kiezen uit gegeven antwoordmogelijkheden, maar ze konden ook hun eigen antwoord formuleren en/of een toelichting geven. Naast een cijfermatige analyse van de antwoorden is er ook een inventarisatie gedaan van deze aanvullingen.

Vervolgens zijn alle inwoners uitgenodigd om tijdens een bijeenkomst kennis te nemen van de uitkomsten van de enquête, Deze uitkomsten zijn verwerkt in de tekst van de dorpsvisie. Op basis van inbreng van de inwoners is deze tekst waar nodig aangepast.

Het geheel heeft geleid tot de dorpsvisie die in een publicatie uiteengezet wordt. U kunt deze hier downloaden.