Maandelijkse archieven: januari 2024


Klaverjasseizoen weer van start!

Het klaverjassen start weer! Op de volgende datums kun je vanaf 19:30 uur weer klaverjassen:

  • 14 oktober 2023                                       4 november 2023
  • 9 december 2023                                    20 januari 2024
  • 17 februari 2024                                      16 maart 2024

 

 


Update gaswinning

Op 12 december j.l. heeft staatssecretaris Vijlbrief ons laten weten dat hij de ingediende zienswijzen heeft behandeld en betrokken heeft bij het definitieve besluit. Uit de beantwoording van onze zienswijze is op te maken dat de staatssecretaris geen aanleiding ziet om het ontwerpbesluit betreffende het winningsplan voor de Gaswinning Middelie te wijzigen.

Het resultaat daarvan is dat hij besloten heeft in te stemmen met verlenging van de gaswinning t/m 2035 en de verhoging van de totale gasproductie van ca. 81%, zijnde ca 290 miljoen m3 per jaar. Dit was tot nu toe ca 160 miljoen m3 per jaar. Dit betekent dus een langere exploitatie en meer gaswinning per jaar.

(meer…)


Inboergering bij Koopmans

In Hobrede doen we al een paar jaar aan ‘inboergering’. Het doel hiervan is om inwoners van Hobrede die niet (zo) bekend zijn met agrarische werk, hiermee kennis te laten maken.
Op zondag 28 januari 2024 willen wij om 10:30 uur het bedrijf van de familie Koopmans bezoeken. Het is gevestigd aan de Durkweg 4.

De familie Koopmans heeft naast een melkveehouderij ook een loonbedrijf, infrabedrijf en handel in zand en grond. Wat zij doen in hun bedrijf en met het machinepark dat zij hierbij gebruiken, zullen zij toelichten. Je mag ook zelf eens plaatsnemen in een van de machines.


AED-herhalings- en starterscurssen

Hobreeërs die een reanimatie-opleiding gevolgd hebben en aangesloten zijn bij HartslagNu hebben als het goed is van Stichting AED -Zeevang een mededeling gekregen over de verlenging van hun certificaat. Van 19 januari tot en met 27 januari worden de herhalingslessen georganiseerd. Op 20 januari is van 10:30 uur tot 11:30 uur een herhalingscursus in het dorpshuis in Hobrede.

Het is ook mogelijk om een nieuwe opleiding te volgen. Neem hiervoor dan contact op met de Stichting AED-Zeevang, via st.aedzeevang@gmail.com.

(meer…)