Bezwaar tegen gaswinning ingediend


Afgelopen maand hebben wij toch een beroepsschrift ingediend tegen het gaswinningsbesluit van Staatssecretaris Vijlbrief.

In het kort richt het beroepsschrift zich op:

  1. Wij maken bezwaar tegen het toestaan van een verhoging van de capaciteit met ca 81%.
  2. Wij zien de noodzaak voor gaswinning als transitiebrandstof naar een gasloos tijdperk wel, echter met dien verstande dat de huidige gasproductiecapaciteit per jaar ongewijzigd blijft.

3. Wij maken bezwaar tegen de onduidelijkheid en onzorgvuldigheid rondom schadeafhandeling en zorg over het menselijk leed, indien er toch schades aan privé-eigendommen door bodemtrillingen of aardbevingen ontstaan. De Staatssecretaris sluit niet uit dat er bodemtrillingen zullen plaatsvinden.

4. Wij maken bezwaar tegen het standpunt van de Staatssecretaris dat onroerend goed niet in waarde vermindert als er meer gas gewonnen gaat worden. Wij willen dat dit door twee of drie onafhankelijke en beëdigde vastgoedmakelaars beoordeeld gaat worden.

5.Wij maken bezwaar tegen de onvolledigheid van de benoeming waar de representatieve nul-meting van gebouwen in kaart gebracht wordt. Wij willen dat dit in het hele gaswinningsgebied en omgeving plaatsvindt, wat nu uitgesloten is.

6 Wij maken er bezwaar tegen dat niet in het instemmingsbesluit is beschreven wanneer de NAM conform een herzien besluit met haar werkzaamheden zou mogen starten. Wij zijn van mening dat alle gevraagde opvolgende voorschriften, uitgevaardigd door de Staatssecretaris, doorlopen, goedgekeurd en ingericht moeten zijn voordat de gaswinning in het kader van een (herzien) besluit mag aanvangen. In de Zwanenpraat van januari j.l., staan de aanvullende voorschriften (artikel 1 t/m 6) aan de NAM kort beschreven.

De hele tekst van ons beroepsschrift aan de Raad van State is hier te lezen.

Wij hopen uiteraard dat wij als dorpsraad bij de Raad van State, zonder advocaat, ons beroepsschrift mogen verdedigen. In ieder geval is ons beroepsschrift ontvankelijk verklaard door de Raad van State. Naar verwachting zal deze zaak met het Ministerie van Economische Zaken nog enige maanden op zich laten wachten.

Voor zover wij weten heeft net als wij ook Dorpsraad Warder een beroepsschrift ingediend. De Dorpsraad Kwadijk, gemeente Purmerend en de Stichting Beemster Vanzelfsprekend zijn voornemens een beroepsschrift bij de Raad van State in te dienen.