De hele maand november staat bij Stichting Thuisgekookt in het teken van het verlagen van de drempel om om hulp te vragen bij de warme maaltijd. Door de eerste maaltijd, de proefmaaltijd, gratis aan te bieden, hoopt de stichting het makkelijker te maken om eens te proberen hoe het is om een maaltijd van een buur te ontvangen.

Stichting Thuisgekookt verlaagt de drempel om hulp te vragen bij de warme maaltijd “Ik heb het altijd zelf gekund”, “Ik ben zwak als ik om hulp vraag”, “Ik wil een ander er niet mee lastig vallen”, het zijn allemaal argumenten om geen hulp te vragen, maar daar kijkt bijvoorbeeld thuiskok Dick van Stichting Thuisgekookt toch echt heel anders naar. “Ik merk dat ik echt het verschil kan maken met twee maaltijden per week. Het haalt de druk eraf bij ze en dat terwijl ik het juist heel leuk vind om te doen. Ik vind het concept dan ook fantastisch: met je hobby iets betekenen voor een ander. Mooier kan toch niet?”

(meer…)


Dorpshuis gaat groen!

Ook het dorpshuis is in het afgelopen jaar geconfronteerd met sterk gestegen energieprijzen. Toen is het bestuur gaan onderzoeken op welke wijze ons energieverbruik en daarbij de CO2 uitstoot en de hoge kosten omlaag gebracht kunnen worden, zonder dat we de verwarmingstemperatuur gaan verlagen. Het bestuur wil het dorpshuis letterlijk en figuurlijk een warme plek te laten zijn voor alle Hobreeërs.


 

(meer…)


Doe je mee aan de Muziek PUBQuiz?

Op 18 november is de zevende Hobreeër PUBQuiz. Deze staat helemaal in het teken van popmuziek. De quizmaster is ook dit keer weer Bart Visser.

Bart: “Iedereen die regelmatig muziek luistert, kan aan de MuziekPUBquiz meedoen. Je kunt algemene vragen verwachten maar ook over de tekst van liedjes of welke artiest of band een bepaald nummer gezongen of gespeeld heeft.”

(meer…)


26 november is Sinterklaas weer in Hobrede

Op 26 november is het weer zover: Sinterklaas bezoekt Hobrede.

Sinterklaas is uiteraard een kinderfeest en alle papa’s, mama’s opa’s en oma’s kunnen hun kinderen en/of kleinkinderen al opgeven voor dit feest. Uiteraard is iedereen welkom om het Sinterklaasfeest bij te wonen.

Dit is het tijdschema:

(meer…)


Resultaat RABOSupport bekend

Alle leden van de Rabobank konden voor de RaboClubSupport actie een stem uitbrengen op een vereniging of Stichting die financiële steun kan gebruiken.

Door deze actie ontvangen het Dorpshuis de Zwaan € 479,14, de Floralia € 310,03 en de Dorpsraad € 169,11.

Bij alle drie wordt dit geld besteed aan zaken die Hobrede ten goede komen!

Het Dorpshuis, De Floralia en de Dorpsraad bedanken hierbij de Rabobank en iedereen die op hun een stem hebben uitgebracht!


Dorpsvisie Hobrede vastgesteld

De Dorpsvisie is samen met de inwoners van Hobrede gemaakt.

In eerste instantie is aan inwoners die in april  bij de jaarvergadering van de dorpsraad aanwezig waren, hun mening gevraagd over tien actuele maatschappelijke vraagstukken en over het wonen en leven in Hobrede in het algemeen. Vervolgens zijn dezelfde vragen in het dorp uitgezet in een enquête.

De respondenten konden kiezen uit gegeven antwoordmogelijkheden, maar ze konden ook hun eigen antwoord formuleren en/of een toelichting geven. Naast een cijfermatige analyse van de antwoorden is er ook een inventarisatie gedaan van deze aanvullingen.

(meer…)


Klaverjasseizoen weer van start!

Het klaverjassen start weer! Op de volgende datums kun je vanaf 19:30 uur weer klaverjassen:

  • 14 oktober 2023                                       4 november 2023
  • 9 december 2023                                    20 januari 2023
  • 17 februari 2023                                      16 maart 2023

 

 


Onderhoudswerkzaamheden aan gasputten op de NAM locatie Middelie-300

Vanaf de eerste week van oktober (week 40) vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan een tweetal gasputten op de NAM locatie Middelie-300 (Havermeerweg). De werkzaamheden zijn met name vanaf de A7 goed zichtbaar. De planning is om de werkzaamheden binnen 14 dagen af te ronden.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd zijn er op gericht optimaal te kunnen produceren:

Onder in de putten bevindt zich zoutophoping, deze putten zullen gespoeld en schoongemaakt worden. Tijdens deze activiteiten zullen we tijdelijk moeten affakkelen om het gas op de juiste kwaliteit te brengen. Uiteraard proberen wij het fakkelen tot het minimum te beperken.

Deze werkzaamheden hebben geen relatie tot het winningsplan of om meer gas te winnen.

20230922 Advertentie flyer Onderhoud NAM Middelie


Antwoorden Afval Quiz

In Zwanenpraat van juli 2023 staat een afval Quiz.

Hieronder de goede antwoorden. deze zijn geverifieerd door de gemeente.

 

 

(meer…)


Bezwaar tegen gaswinning

Inmiddels is de zienswijze ingediend.

Onlangs heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat hij voornemens is om de NAM vergunning te verlenen om tot 2035 in het gasveld Middelie te mogen boren naar gas om daarbij veel meer gas te kunnen winnen. De Dorpsraad gaat daar een zienswijze (=bezwaar) voor indienen. Omdat we samen sterker staan willen wij alle inwoners van Hobrede en omstreken de gelegenheid geven deze zienswijze mede te ondertekenen.

(meer…)