Geen categorie


Plannen aanvullende maatregelen energiekosten

De kosten van energie zijn sterk gestegen. Die hogere energiekosten werken door in tarieven voor allerlei producten en diensten. Daardoor komen inwoners soms geld tekort voor de kosten van levensonderhoud en sommige verenigingen voor hun exploitatie. Vanuit de Rijksoverheid zijn er een veelvoud aan regelingen waar burgers en ondernemers gebruik van kunnen maken. En ook
regelingen die soms door gemeentelijke overheden uitgevoerd moeten worden, zoals de energietoeslag. Ondanks de veelheid aan regelingen, denkt de gemeente dat het zinvol is om als gemeente een aantal aanvullende maatregelen te nemen. De gemeente beraadt zich op aanvullende maatregelen en heeft de dorpsraad gevraagd dit met de inwoners te delen. Hier lees je de plannen.

 


Loslopende honden op de Hobrederdijk toegestaan?

Onlangs is een van de dorpsraadsleden erop aangesproken dat de dorpsraad er mee bezig is om honden op de Hobrederdijk (het fietspad van en naar Kwadijk) alleen aangelijnd uit te mogen laten. Dit is niet het geval! Echter afgelopen jaar hebben naar onze informatie loslopende honden achter schapen aan gezeten. Daarop hebben wij de vraag gekregen of daar wat aangedaan kon worden.

Zoekwerk op internet heeft ons geleerd dat sinds 2009 honden op de Hobrederdijk alleen aangelijnd uitgelaten mogen worden. Dat is destijds door de toenmalige gemeente Zeevang bepaald en geldt ons inziens nog steeds. Verdere informatie / verificatie hierover is op te vragen bij de gemeente.

Hier staat de volledige tekst van het aanwijsbesluit.


Help je mee om je buurt hartveilig te maken?

Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk mensen opgeleid zijn in het gebruik van een Automatische Extrene Defibrilator oftewel een AED en aangesloten zijn via een app op HartslagNU.

Bij een hartstilstand zijn vooral de eerste 6 minuten cruciaal voor de overlevingskans en het voorkomen van hersenschade. Na 6 minuten gaan de overlevingskansen snel achteruit. Bedenkt dat de brandweer na ongeveer 10 minuten en de ambulance na 15 minuten aanwezig is. Jouw rol is dus super belangrijk. Daar starten er in januari weer opleidingen voor nieuwe AED-gebruikers. Ook zijn er herhalingsopleidingen. Kijk op www.hobree.nl voor de opleidingsdatums en locaties.

Je kunt je hier aanmelden voor de cursus. Hieronder staan de cursusdatums.

(meer…)


Inloopdag dijkverbetering

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verbetert de komende jaren de boezemdijken van de Beemsterringvaart aan de kant van de polder Zeevang. Boezemdijken beschermen lager gelegen delen tegen overstromingen. De boezemdijk van de Ringvaart voldoet op dit moment niet overal aan de juiste hoogte of is onvoldoende sterk aan de binnenzijde Op dit moment wordt de dijkverbetering voorbereid. Om het dijkverbeteringsontwerp zo goed mogelijk te maken, wil het waterschap graag de bewoners betrekken. Daarvoor was op 12 december in het dorpshuis een inloopbijeenkomst.

(meer…)


4 december, Sinterklaas in Hobrede

Op zondag 4 december kwam Sinterklaas met de boot naar Hobrede. Hij kwam met zijn pieten om 15:00 uur met de pakjesboot aan, aan de Oostdijk.

Daar werd hij door een enthousiaste manie ontvangen. Ook stond een blaasorkest klaar om hem te verwelkomen. Daarna ging hij naar het dorpshuis in Hobrede.

Kijk HIER voor een terugblik.