Geen categorie


Enquête dorpsvisie 2023

Klik hier voor de enquête: https://www.survio.com/survey/d/O9Y0I9G1O8K2L6A4D

Op 20 april heeft de dorpsraad de jaarvergadering gehouden. Daar hebben zij o.a. gemeld waarom nu alweer de jaarvergadering is gehouden, wat ze de afgelopen tijd gedaan hebben en wat ze voornemens zijn dit jaar te gaan doen. Het verslag is te lezen op de website hobree.nl / dorpsraad / notulen. Naast de gebruikelijke zaken ging het ook over het ontwikkelen van een dorpsvisie.

 Waarom een dorpsvisie

De Omgevingswet gaat (na vele malen uitstel) naar verwachting in op 1 januari 2024.

(meer…)


Programma Muziekdag Hobrede

Programma Muziekdag Hobrede

  • 15:00 – 15:30 uur: De Vrienden van Hobrede LIVE, Hobrede 35 / het hofje:
  • 15:45 – 16:15 uur: Improvisatie toneelgroep LEF, Hobrede 38
  • 16:30 – 17:00 uur: Raeffel-Road, speeltuin
  • Vanaf 17.00 uur: Caskar bij het dorpshuis
  • Vanaf 17:30 uur: Easthouseband parkeerterrein dorpshuis

 

(meer…)


Inboergering 2023: bezoek aan Broedersbouw

Op 7 mei zijn de inwoners van Hobrede op bezoek geweest in de stolp Broedersbouw aan de Oostdijk. Er werden door Frank Wennekers, Jeroen Vrauwdeunt en ben de Jong presentaties gegeven. Frank vertelde over het boerenleven vroeger in een stolp, Jeroen vertelde over de geschiedenis van de stolp en Ben over de verbouwing, van boerenstolp naar een stolp met neen woningen. Kijk hier voor de presentatie. Na de presentaties konden een paar woningen en de tuin bezocht worden. Hier staat een terugblik.

 

 


Buurtbus Zeevang zoekt vrijwilligers

De buurtbus toert al meer dan 40 jaar door de Zeevangdorpen. Ook in Middelie zie je ons vaak rijden. Het busje rijdt dagelijks meerdere keren naar Purmerend en weer terug. Om de dorpen uit hun isolement te halen was ooit de opzet.

Deze opzet is goed geslaagd, anders hadden wij dit nooit 40 jaar volgehouden. Het is een klein geel busje van EBS voor 8 personen en de chauffeurs zijn vrijwilligers. Nu zijn wij op zoek naar jou.

(meer…)


Plannen aanvullende maatregelen energiekosten

De kosten van energie zijn sterk gestegen. Die hogere energiekosten werken door in tarieven voor allerlei producten en diensten. Daardoor komen inwoners soms geld tekort voor de kosten van levensonderhoud en sommige verenigingen voor hun exploitatie. Vanuit de Rijksoverheid zijn er een veelvoud aan regelingen waar burgers en ondernemers gebruik van kunnen maken. En ook regelingen die soms door gemeentelijke overheden uitgevoerd moeten worden, zoals de energietoeslag. Ondanks de veelheid aan regelingen, denkt de gemeente dat het zinvol is om als gemeente een aantal aanvullende maatregelen te nemen. De gemeente beraadt zich op aanvullende maatregelen en heeft de dorpsraad gevraagd dit met de inwoners te delen. Hier lees je de plannen.

 


Loslopende honden op de Hobrederdijk toegestaan?

Onlangs is een van de dorpsraadsleden erop aangesproken dat de dorpsraad er mee bezig is om honden op de Hobrederdijk (het fietspad van en naar Kwadijk) alleen aangelijnd uit te mogen laten. Dit is niet het geval! Echter afgelopen jaar hebben naar onze informatie loslopende honden achter schapen aan gezeten. Daarop hebben wij de vraag gekregen of daar wat aangedaan kon worden.

Zoekwerk op internet heeft ons geleerd dat sinds 2009 honden op de Hobrederdijk alleen aangelijnd uitgelaten mogen worden. Dat is destijds door de toenmalige gemeente Zeevang bepaald en geldt ons inziens nog steeds. Verdere informatie / verificatie hierover is op te vragen bij de gemeente.

Hier staat de volledige tekst van het aanwijsbesluit.


Terugblik wijkbijeenkomsten energie besparen

Op 22 november organiseerde de gemeente een avond over isoleren en zuinig omgaan met energie. De zaal zat aardig vol, ook omdat er veel bewoners uit omliggende dorpen waren.

In de bijeenkomst opende wethouder Dirk Dijkshoorn de avond. Dirk gaf aan wat de plannen van de gemeente zijn Voor de meeste dorpskernen is dat wij helemaal overgaan op elektriciteit als vervanger van gas. Daarom gaat de gemeente volgende jaar ook informatieavonden houden over zonnepanelen.

(meer…)