De geschiedenis van Dorpshuis de Zwaan


Dorpshuis De Zwaan heeft een levendige geschiedenis. Het is gebouwd “voor en door Hobreeërs”.

De “Stichting Steun Cultureel Belang Hobrede” beheert Dorpshuis de Zwaan. Het is sinds 1991 in gebruik.

Het dorpshuis wordt veel gebruikt en door vrijwilligers beheerd en onderhouden. Alle voorkomende werkzaamheden worden door vrijwilligers gedaan. Het dorpshuis wordt gebruikt door de verenigingen in Hobrede, zoals de biljartvereniging “Nooitgedacht”, toneelvereniging “Nieuw leven” en de Floralia. Daarnaast is in het Dorpshuis een kleine bibliotheek.

De ontwikkeling van het dorpshuis

De aanleiding om het dorpshuis te gaan bouwen, ontwikkeling en bouw van het dorpshuis is een verhaal dat goed verteld kan worden door middel van krantenartikelen, foto’s en afbeeldingen.

Kijk hier “Iemand zei ooit: een dorpshuis bouwen is één, het in stand houden is twee” voor een mooie verwoording van deze geschiedenis, overgenomen uit het Noord Hollands Dagblad, uit 2011.

Dit is opgesteld ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van ons dorpshuis. Uiteraard publiceren we trots meer over de ontwikkeling van het dorpshuis.

De ontwikkeling van het dorpshuis laat zich goed verdelen in vier fases:

Van een ontwerp….

Naar:

Vrijwilligers

Het dorpshuis draait geheel op vrijwilligers. Het dorpshuis kan altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, voor:

  • Schoonmaken
  • Onderhoud (gebouw en/of tuin)
  • Bardiensten
  • Bestuur

Lees hier  wat vrijwilligers voor het dorpshuis en voor Hobreeërs doen.

Contact

Neem voor alle vragen contact op met het dorpshuis.