Wist je dat


 • De oudste sporen van Hobrede verwijzen naar om en nabij het jaar 1200. We komen verschillende namen voor Hobrede tegen. Het werd ook wel als Hobree of Obreet geschreven. Oorspronkelijk heet het Dreyerhobreden, naar het dorp Drey en ook wel Vrei, dat zijn naam heeft verloren. Lees hier meer.
 • Hobrede telt 73 woonadressen, inclusief de Oud-Raeffeldamweg.
 • In Hobrede wonen zo’n 160 personen.
 • Inwoners van Hobrede noemen zich zelf Hobreeërs.
 • De Durkweg is begin jaren 60 aangelegd als ruilverkavelingsweg.  Hobrede is toen ontsloten en een doorgaande weg geworden. Het gedeelte van Hobrede naar de Durkweg wordt door oude Hobreeërs nog ‘het dooie eind’ genoemd, omdat het destijds doodliep. Er is ook een Uitzending Andere Tijden over verkaveling Zeevangspolder.
 • De Durkweg hoort formeel tot Kwadijk, maar ligt dichter bij Hobrede dan bij Kwadijk. De bewoners van de Durkweg zijn altijd betrokken bij activiteiten in Hobrede.
 • Door Hobreeërs, voor Hobreeërs’ staat op de eerste steen van dorpshuis De Zwaan, gelegd op 11 mei 1990. Exact een jaar later ging het dorpshuis, gebouwd door vrijwilligers uit het dorp, open. Het dorpshuis wordt veel gebruikt en door vrijwilligers onderhouden. Ook de bardiensten worden door vrijwilligers gedaan. Het dorpshuis wordt gebruikt door onze verenigingen.
 • Als je mee wilt doen om het dorpshuis spic-en-span, goed-in–de-verf en vrij-van-onkruid te houden of als je bardiensten wilt draaien, meld je dan aan. De enige vergoeding die je krijgt is waardering. Met z’n allen houden we het dorpshuis als stralend middelpunt van Hobrede.
 • Er zijn diverse verenigingen actief in Hobrede:
 • In 2008 is de Stichting Dorpsraad opgericht en is in het leven geroepen voor en door de bewoners van Hobrede. De vergaderingen van de Dorpsraad zijn openbaar; de agenda en de notulen van de Dorpsraad worden voor elke vergadering op deze website gepubliceerd. Een keer per jaar is de jaarvergadering van de Dorpsraad, zie de Terugblik jaarvergadering Dorpsraad.
 • Oudpapier is ook zo’n typisch Hobreeër-dingetje. We zamelen zelf ons oudpapier in. Daar kunnen we dan weer evenementen, activiteiten of cursussen mee financieren. Kijk hier voor de ophaaldatums, deze staan ook in de evenementenkalender.
 • Twee keer per jaar wordt in Dorpshuis De Zwaan een rommelmarkt gehouden.
 • De Hobreeërs houden wel van een evenement. Er is regelmatig wat te doen in het dorp. Alle evenementen maar ook wat ‘huishoudelijke zaken’ nemen we op in de evenementenkalender op deze website. Kijk eens op:
 • Op Koningsdag doen we graag ons eigen feestje, met een uitstapje. Kijk maar eens terug naar bijvoorbeeld de rondleiding bij de bierbrouwerij.
 • Op Facebook is een pagina gestart voor en door Hobreeërs. Alleen inwoners en voormalige inwoners van Hobrede krijgen toegang tot deze site. Hier kan iedereen zijn foto’s filmpjes berichten en belevenissen delen met andere Hobreeërs. Aanmelden kan via Facebook, zie Hobrede op Facebook.
 • Hobrede heeft twee WhatsApp-groepen:
  • Een buurtpreventie app; het doel is dat de inwoners elkaar kunnen informeren bij calamiteiten. Joop beheert deze buurtpreventie WhatsApp groep. Wil je meedoen stuur dan een appje naar 06 229 205 84. Buurtpreventie WhatsApp
  • Een nieuwsapp waarmee bewoners elkaar kunnen informeren over wat er in het dorp speelt. Hans beheert deze WhatsApp groep. En met een appje naar 06 524 363 49 kun je je aanmelden.
 • In Hobrede zijn voor noodgevallen twee AED’s beschikbaar. Deze hangen op nummer 38 aan de schuur en op nummer 16 in de voortuin.
 • Elke week wordt in Hobrede afval opgehaald. De ophaaldag is woensdag. De ene week de groene bak, de andere week de grijze bak. Kijk op de afvalkalender wanneer welk soort afval wordt opgehaald. Plastic hoeft niet apart ingezameld te worden; het kan in de grijze bak.
 • Hobrede wordt aangesloten op snel glasvezel netwerk. Doe hier je voordeel mee! Aanmelden kan nog steeds. Een blik in de startfase? Kijk op NKM gaat glasvezel Zeevang aanleggen.
 • Op nummer 34 staat een trafo huisje. Dit is gebouwd in 1948 door het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noord-Holland (P.E.N.). Daarna heeft Nuon het overgenomen en nu wordt het beheerd door Liander. Gezien de leeftijd is het nog geen echt monument, maar het is wel een bijzonder gebouwtje in ons kleine dorpje. Kijk ook eens naar het wapen op het trafo huisje. Waar zie je dat nog?