Maandelijkse archieven: april 2019


Terugblik 1e InBOERgeringscursus

Op 26 maart was de eerste InBOERgeringscursus in Hobrede. Deze werd gehouden op boerderij Wennekers en stond, naast deze boerderij en alle bedrijvigheid die hier plaats vindt, in het teken van het voorjaar.

Voordat de avond begon werd de sfeer gezet door gelegenheidsboerenmuziekanten Bert Roeleveld en Klaas Reinders, die een paar boerenliedjes uitvoerden.

Aanleiding

Hans Visser opende namens de Dorpsraad Hobrede deze avond: ‘Twee jaar geleden ben ik hier komen wonen, nadat ik mijn hele leven in de stad gewoond heb. Ik keek mijn ogen uit naar alle bedrijvigheid, machines maar ook naar de koeien, schapen, vogels en wat er allemaal rondloopt. Dat maakte mij nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurde. Zo ontstond het idee om een InBOERgeringscursus te gaan houden, vanavond is het zover’. Zo’n 25 Hobreeërs hebben de avond bijgewoond.

Bioboeren

Frank Wennekers vertelde als eerste dat hij fris gedoucht was. ‘Dat was wel nodig ook, want er moest een kalfje geboren worden en dat ging niet zoals het hoorde. Het kalfje had wel een hartslag maar ademde niet. Daar was direct actie voor nodig’. Dat was een onverwacht maar wel typerend iets voor het boerenleven.

Daarna vertelde Frank aan de hand van sheets en filmpjes over zijn biologisch boerende bedrijf, het verschil tussen intensieve en extensieve veeteelt, zijn koeien en schapen, de stallen, voer en mest  en mestverwerking. Tussendoor ging hij gretig in op vragen uit de zaal.

Frank ging ook in, op de weidevogels, zijn hectare land die hij voor de weidevogels onder water zet (Plas-dras noemt hij dit), vossen en ganzen. In onze omgeving worden nu veel ‘natuurlijke oevers’ aangelegd. Ook dit lichtte Frank toe.

Frank sloot zijn verhaal af met een toelichting op de activiteiten die in het voorjaar plaatsvinden, zoals het uitrijden van ‘droge mest’. Met filmpjes werd getoond welke machines daarbij gebruikt werden en wat hij in dit jaargetijde doet om zijn vee de rest van het jaar van gezond gras te kunnen voorzien.

De stallen in

Na een pauze werd het tijd om in de stallen te gaan kijken. Met het pasgeboren kalfje ging het redelijk goed. Er was ook veel aandacht voor stier Kees.

In de schapenstal  was het podium meer voor Els Wennekers. Met zo’n 80 lammetjes was het een gezellig geblaat. Vooral toen Els een zuigfles met melk pakte ;-).

Al met al een leuke en geslaagde avond. Of alle informatie blijft hangen moeten we even afwachten.

Volgende keer

In juni wordt de tweede avond van de InBOERgeringscursus gehouden. Dan gaan we een andere boerderij bezoeken. Tegen die tijd komt er weer een aankondiging in de brievenbus en op deze website.


Bezoek Tingieterij Holland op Koningsdag

Beste dorpsgenoten, illness

Ter gelegenheid van Koningsdag hebben we een bezoek aan de Tingieterij Holland in Purmerend gepland.

Deze zal plaatsvinden op maandag 27 april en begint traditioneel om 9:30 in het dorpshuis “De Zwaan” in Hobrede.
We beginnen hier met koffie/thee/limonade, waarna we op de fiets stappen naar de tingieterij.

Hier krijgen we om 11:00 uur een gezamenlijke rondleiding en een korte workshop van ongeveer 1,5 uur, waarbij het Oranjecomité de mogelijkheid biedt één zelfgemaakt lepeltje te gieten voor:
– ieder stel uit Hobrede (van 2 personen)
– een ieder die alleen komt uit Hobrede
– ieder kind uit Hobrede

Degenen die meer lepeltjes willen gieten, kunnen dit op eigen kosten doen. Dit kost 16 euro per lepeltje, te betalen bij de gieterij.
Na de workshop drinken we bij de gieterij koffie/thee/frisdrank met appeltaart.
Hierna kan men op eigen houtje terug fietsen of rijden naar Hobrede, of in de omgeving nog wat rondkijken.

In verband met de groepsgrootte, de te maken kosten en het aantal te bestellen appelpunten, willen we graag voor 20 april weten wie er meegaan.
Formulier kan in de bus bij Tanja Kool Hobrede 29 (tel. 622424).

Het Oranjecomité