Dorpsraad


De Dorpsraad van Hobrede is als stichting opgericht op 6 mei 2008 en is in het leven geroepen voor en door de bewoners van Hobrede.

Doelstelling

De stichting heeft als doel om een goed leefklimaat in Hobrede te bevorderen. Hiervoor overlegt de Dorpsraad met de bewoners, het gemeentebestuur, het waterschap, het hoogheemraadschap en andere besturen en overheden. De Dorpsraad coördineert vraagstukken die het dorp betreffen, om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren of in onderling overleg op te lossen. Ook kan de Dorpsraad de gemeenteraad of het collega van Burgemeester en wethouders gevraagd of ongevraagd adviseren over uitvoeringszaken die Hobrede betreffen. De Dorpsraad Hobrede zet zich dus in als ogen en oren van het dorp. Het is gebleken dat hiermee de drempel tussen dorp en gemeente aanzienlijk is verlaagd. Hierdoor is het mogelijk sneller in te spelen op onderwerpen die op gemeentelijk niveau spelen en waarbij ons dorp een rol speelt. Daarom is de Dorpsraad Hobrede deelnemer aan het Gemeenschappelijk Dorpsraden Overleg. Dit is een samenwerkingsverband van dorpsraden van de voormalige gemeente Zeevang met de gemeente Edam-Volendam. In steeds nauwere samenwerking met de andere dorpsraden in de voormalige Zeevang worden steeds grotere onderwerpen aangepakt. De fusie met de gemeente Edam-Volendam maakt het belang van een goede vertegenwoordiging uit de voormalige Zeevang met de nieuwe gemeente niet minder.

Projecten

Door de Dorpsraad zijn in de afgelopen jaren al veel projecten uitgevoerd. Enkele voorbeelden daarvan zijn de AED’s en opleidingen hiervoor, woningbeleid, verkeersveiligheid, kindveilige speelplaats, het mededelingenbord en de picknickbank, maar recent ook het glasvezelnetwerk, deze website, een buurtpreventie app en een Facebookpagina. Ook organiseert de Dorpsraad activiteiten, zoals de de Buurtborrel en de Burendag.

Zoals gezegd heeft de Dorpsraad daarbij een rol als intermediair naar de gemeente Edam-Volendam. Met verschillende ambtenaren, maar ook met leden van de gemeenteraad en het college is zowel regelmatig als incidenteel overleg.  Hierdoor probeert de Dorpsraad de drempel  naar de gemeente zo laag mogelijk te houden om de belangen  van Hobrede als prettige woon- en werk plattelandskern zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Vergaderingen

De Dorpsraad vergadert  éénmaal per maand, normaliter op de derde donderdag van de maand. Soms kan de vergadering  wel eens worden verzet, controleer daarom regelmatig de Evenementen kalender. De vergadering is openbaar. Iedereen uit Hobrede is welkom om de vergadering bij te wonen. De agenda en de notulen van de Dorpsraad worden op deze website gepubliceerd.

Éénmaal per jaar houdt de Dorpsraad een jaarvergadering waarvoor alle inwoners van Hobrede uitgenodigd worden. Kijk daarom regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van de initiatieven en ontwikkelingen.

Dorpsraadsleden

Dit  zijn de leden van de Dorpsraad:

  • Ed Wilms, voorzitter
  • Hans Visser, secretaris en penningmeester
  • Martijn Balster
  • Freerk Boschma
  • Frank Wennekers
  • Nick Ruiter

Je kunt hen bereiken door een bericht te sturen via dit contactformulier, of door een van de dorpsraadsleden aan te spreken. Neem dus gerust contact met ons op.

Hobrede op Facebook

Op Facebook is een pagina voor en door Hobreeërs. Alleen inwoners en voormalige inwoners van Hobrede krijgen toegang tot deze site. Hier kan iedereen zijn foto’s filmpjes berichten en belevenissen delen met andere Hobreeërs. Aanmelden kan via Facebook.

App je mee?

Hobrede heeft drie WhatsApp groepen:

  • Een buurtpreventie app; het doel is dat de inwoners elkaar kunnen informeren bij calamiteiten. Joop beheert deze buurtpreventie WhatsApp groep. Wil je meedoen stuur dan een appje naar 06 229 205 84.
  • Een nieuwsapp waarmee bewoners elkaar kunnen informeren over wat er in het dorp speelt. Hans beheert deze WhatsApp groep. En met een appje naar 06 155 424 20 kun je je aanmelden.
  • De aankondigingen app. Dit is een groep voor )zoals de naam al zegt) aankondigingen van wat er in Hobrede gaat gebeuren. Deze app groep is éénrichtingsverkeer, op aankondigingen kun je niet reageren.