Floralia thuiseditie


Helaas treft het Coronavirus ook de Floralia. Het feestweekend in augustus gaat niet door. De plantenwedstrijd gaat wel door, de planten zijn immers gestekt en als bestuur willen we juist in deze moeilijke tijd denken in mogelijkheden!

 

Ronddelen planten – dinsdag 19 mei vanaf 18:30 uur

Dinsdagavond 19 mei komen we bij onze leden en nieuwe dorpsgenoten langs. De planten worden dit jaar geschonken. Een klein gebaar vanuit de Floralia en het maakt het eenvoudiger ons aan de 1,5 meter regelgeving te houden bij het uitdelen van de planten.

Kijk hier voor een omschrijving van de planten.

Floralia thuiseditie – vrijdag 21 augustus om 19:30 uur

De tentoonstelling van de Floralia vindt dit jaar plaats in de voortuinen van onze leden. U kunt uw planten in uw voortuin tentoonstellen (nog steeds wel in de originele pot). Om aan te geven dat u deel neemt aan de thuiseditie van de tentoonstelling steekt u de Hobredevlag uit. De jury zal uw Floraliaplanten op locatie beoordelen. ln de winnende planten worden de traditionele prijzenbordjes geplaatst.
Leden buiten het dorp vragen we één van bestuursleden voor 19.30 uur te laten weten deel te willen nemen aan de wedstrijd. De jury komt dan ook deze planten beoordelen.

Laten we er samen een mooie thuiseditie van de Floralia van maken! En zorg niet alleen goed voor uw Floraliaplanten, maar vooral ook voor uzelf en uw familie!