Snelheidsbeperkende maatregelen in Hobrede


Update: de aanpassingen gaan begin mei plaatsvinden, bewoners worden hierover geïnformeerd. Zie ook het NHD hierover (alleen voor mensen die kunnen inloggen).

De Dorpsraad is al langer met de gemeente in gesprek over mogelijkheden om de snelheid van het verkeer te beperken tot maximaal 30 km per uur.

Wat weten we van het verkeer?

Zo af en toe staat er een verkeerssmiley in het dorp. Die meet de snelheid van het naderende verkeer en geeft die op een display weer. Als harder dan 30 gereden wordt, wordt de snelheid in rood weergegeven en als 30 of langzamer gereden wordt is het getal groen. Zowel van het naderende- als van het achteropkomende verkeer wordt op verschillende momenten een waarneming gedaan. Daardoor weten de gemeente en wij dat gedurende 6 weken dat de smiley deze zomer in het dorp stond dat 85% van de voertuigen (dat in inclusief fietsers!) langzamer rijdt dan 36 km per uur.

Snelheidsbeperkingen

De gemeente ziet voor Hobrede de navolgende mogelijkheden om de snelheid te beperken:

  • De bloembakken verplaatsen en/of markeren

De bloembakken lijken op logische plaatsen te staan, maar soms staan ze op plekken waar de weg al erg smal is en staan ze in het gras. Daardoor hebben ze minder visueel effect omdat je er niet om heen hoeft te rijden. Het effect van de bloembakken kan versterkt worden door ze op het asfalt te zetten en vervolgens door b.v. pijlen, dots of witte vlakken te markeren.

  

In Kwadijk staan ‘asverspringingen’ waarbij fietsers rechts langs paaltjes kunnen fietsen en het overige verkeer hier omheen kan slalommen. Dit is in Hobrede door de smalle weg niet mogelijk omdat dan de weg op veel plekken minder dan de voorgeschreven 3,5 meter wordt en (zwaar) verkeer, maar ook hulpdiensten, hier niet veilig langs kunnen.

  • Verduidelijking 30 km zone als je Hobrede binnenkomt

Door bij het binnenkomen van de bebouwde kom op een roodgekleurde verhoging een poort te vormen van twee plaatsnaamborden met 30 km bord en dit op de weg te schilderen wordt de maximum snelheid nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Met deze maatregel is het ook de bedoeling om de plaatsnaamborden met snelheidsaanduiding te verplaatsen nog voor het dorpshuis!

  • Punaise verhogingen

Punaise verhoging zijn verhogingen van 8 cm hoog en over een oppervlak van 2 bij 2 meter in het midden van de weg geplaatst, alsof er een punaise in het asfalt geduwd is. Om hier overheen te rijden zal het verkeer afremmen. Nadeel is wel dat het afremmen en optrekken en rijden over de punaise trilling met zich mee brengt, hetgeen in de huizen die niet zwaar of op kleef onderheid zijn, ook veel trilling geeft. M.b.t.  deze en andere vormen van verkeersdrempels  is de gemeente terughoudend in de toepassingen  van dit soort maatregelen.

 

Plan

Vooralsnog overweegt de gemeente alleen de verplaatsing en markering van de bloembakken en de aanpassing van de bebouwde komborden.

 

Wanneer?

Begin mei gaan deze werkzaamheden plaatsvinden.

 

Asfaltherstel

Door de aanleg van glasvezel is het asfalt dwars doorgezaagd en is ook aan de zijkant van de weg het asfalt weggehaald. De straatstenen verzakken in de zaagsnede hetgeen trilling en geluidsoverlast geeft. In mei worden de dwarsdoorsneden weer gevuld met asfalt.