Het wapen van Hobrede….


In maart stond in huis-aan-huis-bladen dat alle dorpen van de voormalige gemeente Zeevang het dorpswapen hebben ontvangen, dat voorheen in het stadhuis in Oosthuizen hing. Op de foto’s in de krant  ontbrak echter het wapen van Hobrede.

Het achterliggende verhaal is dat het ‘wapen van Hobrede’ al in Hobrede was. In overleg met de gemeente zou dit op burendag 2019 door een hoogwaardigheidsbekleder van de gemeente aan het bestuur van het dorpshuis overhandigd worden. Dit kon op het laatste moment niet doorgaan.

 

Daarna is nog geprobeerd om dit bij een andere festiviteit te laten plaatsvinden maar om verschillende redenen kon dat niet doorgaan. En toen kwam corona waardoor er helemaal geen goed moment meer was om het wapen te overhandigen

Hans Visser heeft nu in een bestuursvergadering alsnog het wapen van Hobrede uitgereikt aan Jack Steenman, de voorzitten van het bestuur van het Dorpshuis. Het wapen krijgt alsnog een plek in het dorpshuis.