De Kwadijkerbrug wordt vervangen


De Kwadijkerbrug wordt in de periode van 15 oktober 2020 tot eind maart 2021 vervangen door een spiksplinternieuwe, veilige brug. Op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) publiceren wij onderstaande informatie.

Wat gaat er gebeuren?

Op de plaats van de huidige brug, gaat het HHNK een geheel nieuwe beweegbare brug aanleggen.

Het gemobiliseerde verkeer, ook het landbouwverkeer, kan gedurende de werkzaamheden tijdelijk gebruik maken van de N244.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

  • Op 15 oktober 2020 gaan we een start maken met de werkzaamheden en zal de brug afgesloten worden.
  • Half maart of eind maart 2021 zal de oplevering plaatsvinden van de nieuwe Kwadijkerbrug en kunnen jullie weer de “normale” route naar school fietsen, over de geheel nieuwe brug.

Wat betekent dit voor fietsers?

Als jullie uit Kwadijk en/of omstreken komen en normaal gesproken over de Kwadijkerbrug naar school fietsen, heeft dit belangrijke consequenties.

Er is een omleidingsroute mogelijk (zie kaartje onderaan deze pagina). Jullie kunnen omrijden via de noordkant (Middelie) of via de fietsbrug (Kogerbrug) aan de Kogerdijk, de zuidkant. We treffen extra voorzieningen voor de fietsers, zoals bebording en verlichting.

Deze omleidingsroute zal ongeveer 8 minuten langer zijn, dan de normale route die jullie altijd nemen over de Kwadijkerbrug. Natuurlijk is dit niet fijn voor jullie, maar HHNK heeft meer opties onderzocht, maar ziet geen andere mogelijkheden om naar de overkant te komen, dan deze omleiding.

Meer weten?

Op de website van het HHNK staat hier meer over.